Goeree-Overflakkee - Goeree-Overflakkee heeft met de broedeilanden van Natuurmonumenten bij Scheelhoek jaarlijks een heel belangrijke en grote Stern-broedkolonie van zo’n 3.000 paar. Boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten: "Voor mensen zijn reismogelijkheden buiten onze landsgrenzen zo goed als onmogelijk door het COVID-19… Maar hoe anders is dat voor trekvogels! April en mei zijn de maanden waarin zij massaal en met miljoenen terugkeren van hun winterkwartier in bijvoorbeeld Afrika. Elke stap buiten, zelfs vanaf balkon of tuin kun je er niet omheen." Lees hieronder meer.

Zwaluwen en sterns
Vrolijk makend is het om in deze tijd weer de eerste boerenzwaluwen te zien en te horen. De eerste worden zelfs al in maart gezien. Datzelfde geldt voor sternsoorten als grote stern. Naast hun prachtige grijs-witte kleed laten ze ook flink van zich horen met rauwe kreten. Een deel van hen trekt over ons heen naar Noordelijker broedplaatsen. Maar Goeree-Overflakkee heeft met de broedeilanden van Natuurmonumenten bij Scheelhoek jaarlijks ook een heel belangrijke en grote broedkolonie van zo’n 3.000 paar.

Koekoek en nachtegaal
Ook de koekoek is voor een deel alweer terug en laat nadrukkelijk en luid van zich horen. Het is de enige broedparasiet die ons land aandoet. De soort legt zijn eieren in nesten van andere vogelsoorten als karekiet en heggenmus. De koekoek laat broeden en opvoeden vervolgens ook over aan de slachtoffers… En kun je nog een ommetje doen bij een gebied met flink wat struikgewas? Let dan op onze masterclass-zanger: de nachtegaal. Vrijwel altijd verscholen zingend en dat is niet zo erg. Want qua uiterlijk, het is een simpele bruine vogel formaat spreeuw, doet niets vermoeden dat de soort zo schitterend en gevarieerd zingt.

En nog heel veel meer
Zwartkop, tjiftjaf, sprinkhaanzanger, rietzanger, grasmus, tuinfluiter, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, fitis en zomertortel. Zo maar een paar trekvogelsoorten die ook in deze tijd te horen en zien zijn op Goeree-Overflakkee. Want dankzij het gevarieerde landschap met polders, weilanden, bossen en duin is er volop te genieten.