Stellendam - "Een lichtpuntje in deze bijzondere tijd", aldus een opgewekt klinkende boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten. En dan bedoelt hij de vogelrijkdom in het jonge natuurgebied Zuiderdiepgorzen. Het natuurgebied is ruim een jaar geleden ingericht aan de rand van Scheelhoek en is nu al heel succes-en waardevol. Lees hieronder meer.

Broedvogels

Boswachter Sluijter ‘Fiets of wandel maar eens over het pad door het nieuwe natuurgebied. Het stemt je vrolijk! Overal zingende veldleeuwerik en buitelende kieviten. Sommige zitten al op het nest. En het wemelt van een vinkachtig vogeltje: de kneu. Graspiepers baltsen en af en toe jaagt er de bruine kiekendief. Neem wel je verrekijker mee’.
‘Een echte opsteker deze ontwikkeling want dit zijn nu juist vogelsoorten die het ontzettend moeilijk hebben in het intensieve agrarische gebied. Maar ook soorten als tureluur en kluut zijn mogelijk. Het is onder andere afwachten hoe de vegetatie zich dit jaar verder gaat ontwikkelen’.

Verbinding met Zuiderdiep

De Zuiderdiepgorzen zijn ingericht als echte Deltanatuur. Hogere en drogere delen wisselen af met gegraven laagtes zoals slikken en kreken in een natuurlijk patroon. Deze variatie in landschap is een garantie voor het ontwikkelen van gebiedseigen natuur. Ook is een verbinding gemaakt tussen het nieuwe natuurgebied en het Zuiderdiep. Het waterpeil in nieuwe natuurgebied fluctueert mee met het peil van het Zuiderdiep.

Foto

Op de foto: kievit in het natuurgebied.

LET OP! GA NIET NAAR BUITEN ALS U NIET HOEFT; GA ALLEEN OF ANDERS SAMEN.