Sommelsdijk – Voorheen was het oudste museum van Goeree-Overflakkee gesloten gedurende de wintermaanden. Maar daar gaat deze winter verandering in komen. Bestuur: "Enerzijds is er het groeiende aantal toeristen die ons eiland ook in de wintermaanden bezoekt. Anderzijds heeft het Streekmuseum Goeree-Overflakkee steeds meer landelijke bekendheid gekregen...." Lees hieronder meer.

Virtual Reality

De historische Virtual Reality beleving van de watersnood zette het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in 2018 landelijk op de kaart. Er kwam aandacht voor de VR-beleving in de landelijke media en zelfs in het journaal.

Gouden Kalf nominatie

De Gouden Kalf nominatie volgde daarna en ondanks dat de prijs zelf niet werd gewonnen, was het voor het museum toch een eer om genomineerd te worden en onderdeel uit te maken van het Nederlands Filmfestival.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Dat het museum zijn zichtbaarheid heeft vergroot, bleek ook uit de uitnodiging van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het bestuur van het Streekmuseum werd 7 november gevraagd een presentatie te geven op de provinciale Erfgoeddag in Madurodam. Vele geïnteresseerden wilden meer weten hoe het bestuur van het Streekmuseum om gaat met een gevoelig thema als de watersnood van 1953. “We hebben gekozen voor een vertelling waarin we rekening houden met de slachtoffers, overlevenden en nabestaanden” vertelde het bestuurslid tijdens zijn presentatie. “We hebben leren leven en leren overleven met het water. Water zit in ons DNA. Het vertellen en doorvertellen van deze verhalen door middel van voorwerpen, beeld en geluid is onze taak als museum.”

Muntenschat

Naast de VR-beleving over de watersnood van 1953 kwam ook afgelopen jaar het Streekmuseum in het landelijk nieuws toen bekend werd dat in de gronden van Flakkee de grootste Middeleeuwse muntenschat ooit was gevonden. Een zilverschat van maar liefst 3000 munten die voor een deel te zien is in het Streekmuseum in Sommelsdijk.

"Al met al heeft daarom het museumbestuur besloten de openingstijden van het museum te verruimen."

Openingstijden

Het museum en de museumwinkel zal de gehele winter elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur geopend zijn.

Ook op de zaterdagmiddagen is het museum geopend van 14:00 tot 17:00 uur. Wel zoekt het museum daarvoor nog enkele vrijwilligers.

Ook tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie is het museum geopend voor het publiek.

Wil je het museum bezoeken buiten openingstijden? Neem dan contact op met het museum via 0187-483778 of kijk op de website www.streekmuseum.nl.