4 april 2019, Stellendam - Afgelopen winter heeft Natuurmonumenten 80 hectare nieuwe natuur aangelegd aan de rand van het Zuiderdiep bij Scheelhoek, Stellendam. Deze Zuiderdiepgorzen zijn betaald uit het Droomfonds Haringvliet van de Nationale Postcodeloterij. De Gemeente Goeree-Overflakkee draagt bij aan de recreatieve inrichting. Het gebied is nu al een magneet voor nieuwe natuur want er hebben zich de afgelopen weken al flink wat broedvogels gevestigd. Lees hieronder verder.

Verbinding met Zuiderdiep
De Zuiderdiepgorzen zijn ingericht als echte Deltanatuur. Hogere en drogere delen wisselen af met gegraven laagtes zoals slikken en kreken in een natuurlijk patroon. Deze variatie in landschap is een garantie voor het ontwikkelen van gebiedseigen natuur. In de tweede helft van maart is een verbinding gemaakt tussen het nieuwe natuurgebied en het Zuiderdiep. Dit is gebeurd na toestemming van het Waterschap door een opening in de zomerkade te maken. Het overtollige regenwater dat zich als een bassin had verzameld is daardoor afgevloeid naar het Zuiderdiep. Het waterpeil in nieuwe natuurgebied fluctueert straks mee met het peil van het Zuiderdiep.

Broedvogels
Zoals verwacht wisten broedvogels als kievit het gebied dit voorjaar direct te vinden. Naar verwachting zullen er snel ook andere broedvogelsoorten gaan profiteren. Veldleeuwerik, graspieper en scholekster bijvoorbeeld. Een echte opsteker want dit zijn nu juist vogelsoorten die het ontzettend moeilijk hebben in het intensieve agrarische gebied. Maar ook soorten als tureluur en kluut zijn mogelijk. Het is onder andere afwachten hoe de vegetatie zich dit jaar gaat ontwikkelen.

Inzaaien
De werkzaamheden in het natuurgebied zijn nog niet afgerond. Voor zowel de natuur in de gorzen als omliggende landbouw moet voorkomen worden dat zich op grote schaal spontaan ongewenste plantensoorten gaan vestigen. Daartoe wordt zo spoedig mogelijk de delen die het toelaten ingezaaid met een grasmengsel. Dit hangt af van de waterstand in het gebied. Om die reden wordt het waterpeil op het Zuiderdiep enige tijd lager gehouden dan normaal. En uiteraard wordt niet gezaaid op de plaatsen waar zich de nestelende vogels ophouden.