Op woensdag 16 maart 2011 is in het kader van de Boekenweek Judith Uyterlinde (1962) in de Bibliotheek in Ouddorp, Hofdijksweg 20. Toegang: € 7,50. Aanvang: 20:00 uur. Opgave via de website www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl of tel. (0181-) 315111.

Judith Uyterlinde (1962) is gespecialiseerd in (met name vertaalde) literatuur. Ze schreef recensies en interviews met schrijvers voor ondermeer NRC Handelsblad en Lof. Ze werkte vijftien jaar als redacteur voor prominente literaire uitgeverijen waaronder Nijgh en Van Ditmar en De Bezige Bij, en was twee jaar uitgever bij J.M. Meulenhoff. Sinds begin 2008 werkt ze freelance als programmamaker voor internationale literaire evenementen en festivals, waaronder Winternachten.

In 2001 publiceerde ze het boek 'Eisprong' – een verhaal over liefde en het verlangen naar een kind. Een internationaal succesvol persoonlijk boek over de emotionele impact van ongewenste kinderloosheid, dat inmiddels in twintig talen werd vertaald.
In 2010 verscheen 'De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is', een autobiografische familiegeschiedenis en het verhaal van een adoptie.

Judith en haar man besluiten een kind te adopteren. Die beslissing brengt belangrijke vragen met zich mee over gelijkenis, genen en afkomst. Zal haar dochter zich wel thuis voelen in de familie? Wat betekent het om vrijwel niets over je eigen afkomst te weten?

Judiths moeder, die op voorhand al een band voelt met haar aanstaande kleinkind, blijkt plotseling een tumor in haar hoofd te hebben. De avond voor haar ziekenhuisopname geeft ze Judith een doosje met brieven van haar moeder. Het zijn brieven uit de Tweede Wereldoorlog, waarachter een dramatisch familieverhaal schuilgaat. Judith realiseert zich hoe weinig ze van haar eigen familiegeschiedenis weet. Ze besluit het stilzwijgen te doorbreken en de familieleden die de oorlog nog hebben meegemaakt, te vragen naar hun ervaringen. Uit hun verhalen doemt een wonderlijke parallel op: in de familie hebben kinderen al generaties lang op jonge leeftijd hun moeder verloren. Ze werden opgevangen door grootouders en tantes tot er een nieuwe vrouw opdook die zich hun moeder noemde. Met de adoptie van haar kind blijkt Judith aan te sluiten bij een lange familietraditie.