Goeree-Overflakkee - Ook in april 2023 wordt, net als in de maand maart, extra aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op ons eiland Goeree-Overflakkee. "Allereerst is er aandacht voor de landelijke ‘Rij MONO’-campagne. MONO rijden is ongestoord – zonder afleiding van je mobiele telefoon – onderweg zijn. Op de fiets en in de auto. Met de campagne geven we tips om afleiding door je telefoon te voorkomen en maken we inwoners bewust van de risico’s", aldus gemeente Goeree-Overflakkee. Lees meer >>

Vervolg

Naast de MONO-campagne wordt ook aandacht gevraagd voor ‘Maximaal 2 naast elkaar’. Het is namelijk verboden om met meer dan 2 naast elkaar te fietsen, het kan een bekeuring tot wel € 119,- opleveren. Daarnaast is het ook gevaarlijk. Wanneer je met z’n drieën bijvoorbeeld naar school of naar de sportclub fietst, is het wel zo gezellig naast elkaar te fietsen. Maar veilig is het absoluut niet. Fietssturen kunnen makkelijk in elkaar haken met valpartijen tot gevolg. Ook worden tegenliggers en achteropkomend verkeer gehinderd. Het levert irritaties op en wanneer een andere weggebruiker toch gaat inhalen kunnen er schrikreacties ontstaan. Wanneer, zeker op onze polderwegen, gemotoriseerd verkeer gaat inhalen kan de buitenste fietser geraakt worden met alle gevolgen van dien. Soms is het ook niet veilig om met 2 naast elkaar te fietsen en is het verstandiger om even achter elkaar te gaan fietsen.

Met borden langs de wegen worden fietsers aan deze regel herinnerd, zodat we samen kunnen werken aan de doelstelling van 0 verkeersslachtoffers in het verkeer.

Overigens geldt ‘maximaal 2 naast elkaar’ alleen voor fietsers. Brom-, snor- en motorfietsers mogen niet naast elkaar rijden.

Aanpak ‘Maak een punt van nul’

De campagnes maken onderdeel uit van de aanpak ‘Maak een punt van nul’. Met deze aanpak doen de partners van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV GO) een oproep aan alle weggebruikers, organisaties, scholen, instellingen en bedrijven. Het doel is om verkeersveilig gedrag tot de norm te maken in Zuid-Holland.

In de RPV GO werken gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, de politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Verkeer Nederland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat al jaren samen aan verkeersveiligheid. De RPV GO streeft daarbij naar 0 verkeersslachtoffers.

Lees meer op komveiligthuis.nl/mono.