22 juni 2022, Goeree-Overflakkee/Grevelingen - Afgelopen dagen heeft Staatsbosbeheer samen Politie Landelijke Eenheid en Rijkswaterstaat een grote integrale handhavingsactie gehouden op en om de Grevelingen. "Op water en op land hebben handhavers tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn meer dan honderd overtredingen geconstateerd waartegen is opgetreden. Ook is er meerdere keren hulp verleend aan watersporters in nood..." Lees meer >>

Vervolg

Integrale samenwerking Staatsbosbeheer is samen met Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder van het gebied op en om de Grevelingen. In veel situaties wordt gezamenlijk opgetreden. Ook tijdens de handhavingsactie van afgelopen dagen en de voorbereidingen hiervan, is er intensief samengewerkt tussen de beide terreinbeheerders en de Nationale Politie. Daarnaast zijn onder andere ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Douane en beiden gemeenten aangesloten bij deze integrale actie.

Aandachtspunten

Deze handhavingsactie aan het begin het hoogseizoen was gericht op een aantal speerpunten. Zo werden alle beschermde natuurgebieden intensief controleert op o.a. rust, overlast, vernielingen, kampvuren, aanwezigheid buiten wegen en paden, niet aangelijnde honden en overige algemene terreinregels. Ook waren de watersporters een aandachtspunt als het gaat om snelvaren, surfen in gesloten gebied en BPR-wetgeving. Een ander speerpunt was ook de (sport)visserij op en om de Grevelingen waar met verschillende partners op is gecontroleerd. Als laatste hield ook de douane een controle waarbij een vaartuig met rode diesel is geconstateerd.

Hulpverlening

Tijdens één van de actiedagen sloeg het weer op de Grevelingen om waardoor het een aantal watersporters in nood kwamen. De aanwezige handhavingsschepen hebben hulp geboden bij een aantal incidenten op het water.

Resultaten

Gedurende de actie zijn tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn er 53 proces verbalen uitgeschreven. Veruit de meeste bekeuringen werden uitgeschreven voor het overschrijden van de maximale vaarsnelheid (15 km/uur) en het varen in verboden gebied. Ook waren er boetes voor o.a. het ontbreken van een registratienummer, varen onder invloed en het negeren van de toegangsbepalingen voor een natuurgebied. Er werd 70 keer gewaarschuwd voor zaken overlast jeugd, gebruik open vuur en loslopende honden.

"De samenwerkende partijen stellen dat het een geslaagd weekend was, waarbij integraal is gezorgd voor een schoon, stil, heel en veilige Grevelingen. Voor natuur en recreant!"

Foto: archiefbeeld