18 december 2021, Goeree-Overflakkee - Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft in één van de laatste nieuwsbrieven een oproep gedaan om uw/jouw mening kenbaar te maken over de ontwikkeling van een hotel en een woonwijk tegenover het Fletcher Hotel in Ouddorp. OKRR: "Dat hebben we geweten, binnen 24 uur waren er meer dan 100 reacties! De teller staat in de eerste week van december op meer dan 200. Dat hadden we niet gedacht! We delen in onze nieuwsbrief een selectie. Daarbij valt het volgende op: • Er zijn tot nu toe 2 mensen die vóór het plan zijn, de rest is tegen; • Vrijwel alle reacties zijn met aandacht geschreven waarbij de mening zorgvuldig is geformuleerd. U bent er echt even voor gaan zitten! • Het zit de meeste mensen hoog! Men vraag niet alleen, maar men roept echt op..." Lees hieronder de reacties.

Vervolg

Ouddorp Kust Ruimte Rust: in deze nieuwsbrief delen we een selectie:

"Maar eerst een paar nieuwe inzichten die wij kregen door inzendingen van lezers."

Rectificatie

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gesproken over 48 woningen. Dat is niet juist: het werkelijke aantal in het plan is 38. Gelukkig werden wij hierop gewezen door een oplettende lezer. Excuses voor deze fout.

De aanvragen van Estate Invest betreffen dus:

  • een hotel met 40 kamers, receptie, bar, restaurant en wellnesscentrum voor de hotelgasten
  • 38 woningen
  • nieuwe wegen, 98 parkeerplaatsen, fietspaden
  • diverse bijgebouwen o.a. een grote fietsenstalling.

Kwaliteitsverbetering van de recreatie

Een tweede lezer meldde dat zij zelf betrokken was bij het opstellen van het rapport “het kan en moet anders”. Dit rapport vormde het startpunt voor alle ontwikkelingen in dit gebied. Deze inzichten zijn daarna uitgewerkt in onder meer het Raamplan Ouddorp Bad. Deze lezer meldde tegen de nu ingediende plannen te zijn, omdat ze niet zullen leiden tot “kwaliteitsverbetering van de recreatie”. En daar ging het toch allemaal om. Het huidige plan is een nieuwbouwwijk en een hotel. Wat heeft de badgast die naar het strand gaat hier aan? Waar merkt hij of zij een kwaliteitsverbetering van de recreatie?

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Een derde lezer wees ons op de omvang van de percelen waar de huizen op komen. Die zijn relatief klein vergeleken met andere percelen in de buurt. De huizen van meer dan 1000m3 komen op percelen van 400 tot

Betrouwbare overheid

Vanuit de politiek horen wij nog steeds de opmerking: “wij kunnen niet anders dan het plan goedkeuren. We hebben in de afgelopen jaren vóór gestemd, dus dat doen we nu weer. Want het plan is niet veranderd”.

Wij zetten daar tegenover:

1. Door de vernietiging van de wijziging van het bestemmingsplan door de Raad van State is de huidige aanvraag juridisch gezien een nieuwe aanvraag.

2. Inhoudelijk wijkt de huidige aanvraag af van de vorige aanvraag: a. Er wordt geen horeca en detailhandel aangevraagd in het plan, dat was eerst wel zo. b. Het plan betreft een woonwijk en een hotel. Waar is de “kwaliteitsverbetering van de recreatie” gebleven? Dat is in alle onderliggende rapporten zoals het Raamplan Ouddorp Bad het uitgangspunt. Ook in het huidige coalitieakkoord staat: het mag geen nieuwbouwwijk worden.

3. De omstandigheden zijn gewijzigd: a. Doordat het juridisch gezien een nieuw plan is moet het aan de huidige beleidsdocumenten van de gemeente getoetst worden. De Recreatievisie en het Landschapsprofiel zijn ondertussen uitgekomen. Deze zijn duidelijk: geen nieuwe grootschalige projecten meer en behoud het open landschap van de kop. De inzichten over het behoud van openheid en het beschermen van de zandwallen (landschapsprofiel met de 5 waarden) zijn nieuwe omstandigheden. b. De bevolking is ondertussen sterk tegen nieuwe recreatie ontwikkelingen. Wij kregen binnen 24 uur meer dan 100 reacties binnen op onze vorige nieuwsbrief, ondertussen staat de teller op 200 reacties.

Ook horen wij dat de gemeente zelf een enquête heeft laten uitvoeren onder de bevolking van Ouddorp. Uitkomst: er is weinig draagvlak voor de recreatie.

4. De procedure is helemaal anders: a. Het plan is gesplitst in vier deelplannen. Wat betekent dit voor de integrale afweging? b. Er wordt geen bestemmingsplanwijziging aangevraagd maar direct een omgevingsvergunning. Als de gemeenteraad met het plan instemt, staat ze toe dat er woningbouw en een hotel wordt gerealiseerd op agrarische grond.

Is dat goede ruimtelijke ordening en zorgvuldig bestuur? Samengevat: De aanvraag is veranderd en de omstandigheden zijn veranderd. Het is juridisch een nieuw plan dat zowel inhoudelijk als procedureel afwijkt van het vorige plan. Daarbij zijn de omstandigheden sterk gewijzigd met name door het landschapsprofiel en de recreatievisie. De Gemeenteraad moet zich een nieuw oordeel vormen op basis van de huidige situatie en mag zich niet laten leiden door besluitvorming over een afwijkende aanvraag uit het verleden toen de omstandigheden anders waren. Dát is nou juist een betrouwbare overheid.

Uw stem

We vroegen u om uw stem te laten horen: uw mening te geven over het plan door ons een email te sturen. Dat hebben we geweten! We hadden enkele 10 tallen reacties verwacht, maar de e-mails blijven binnenkomen!

Daarbij valt het volgende op:

• Er zijn tot nu toe 2 mensen die vóór het plan zijn, de rest is tegen;

• Vrijwel alle reacties zijn met aandacht geschreven waarbij de mening zorgvuldig is geformuleerd. U bent er echt even voor gaan zitten!

• Het zit de meeste mensen hoog! Men vraag niet alleen, maar men roept echt op!

HIER een selectie van de binnengekomen berichten in onze Nieuwsbrief.

U ziet (op volgorde van binnenkomst) nummer 1, nummer 11, nummer 21 etc. tot en met 201. Dus we geven 10% van alle berichten weer. De rest krijgt u natuurlijk ook nog, maar pas nadat we ze aangeboden hebben aan de gemeente.

We hebben alle berichten anoniem gemaakt: zonder namen of adressen. Bij ons zijn de achterliggende mails in te zien voor wie dat wil. Doorgaan met inzenden van uw mening!

Mocht u uw mening nog niet hebben gegeven: doe dat dan vooral alsnog! En vraag dat ook aan de mensen om u heen! We zijn in overleg met de gemeente op welke wijze wij alle meningen aan hen kunnen overdragen. Wat ons betreft zou het gepast zijn als de wethouder ze in ontvangst wil nemen. U hoort hier nog over.