Goeree-Overflakkee - Duinen, polders, zandwallen én dorp. De kop van Goeree, rondom Ouddorp/Oostdijk, is een bijzonder gebied mét een uniek karakter. De ruimtelijke kwaliteiten van de dorpen en die landschappen staan echter onder druk. Een spanningsveld tussen behoud en bescherming aan de ene kant en vernieuwing en ontwikkeling aan de andere kant. Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de Provincie Zuid-Holland de landschappelijke gebiedsvisie ‘Drie landschappen en een dorp op de Kop van Goeree’ ontwikkeld. Lees hieronder meer.

Vervolg

Deze gebiedsvisie, tot stand gekomen na onderzoek en gesprekken met belanghebbenden in het gebied, is de basis. Hiermee gaat de gemeente met de inwoners en organisaties in gesprek. “We hebben allemaal de afgelopen jaren gemerkt dat het nodig is om met elkaar te komen tot heldere spelregels”, licht wethouder Daan Markwat (Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten) toe. “Wat kan niet meer en wat is er juist wel mogelijk in dit gebied? Wat verbetert de kwaliteit nog? Het gaat om het zoeken naar de balans tussen behoud en ontwikkeling.” Hij nodigt iedereen uit om mee te denken.

Toeristisch in trek

De kop van het eiland is populair. Zowel bij inwoners als bij toeristen. Het landschap met zandwallen, akkertjes en historische bebouwingslinten wordt op korte afstand van elkaar afgewisseld met weidse polders en de grootsheid van kust, duinen en strand. Die aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde. Vroeger hadden toeristen genoeg aan een tent, een klein huisje of een caravan. Nu moeten de huisjes voorzien zijn van alle gemakken en het hele jaar te gebruiken zijn. De populariteit zorgt er ook voor dat de landschappelijke kwaliteiten van het gebied onder druk staan.

Is de grens bereikt?

Het bijzondere landschap is de reden dat toeristen op bezoek komen. Inwoners en gemeente beseffen zich dan ook dat dat landschap gekoesterd moet worden. Tegelijkertijd moet een gebied zich kunnen ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Dat geldt bijvoorbeeld voor recreatieterreinen of bedrijvenlocaties. De markt verandert en ondernemers veranderen mee, maar voorwaarde is wel dat het ‘past’ in het gebied. Dat betekent dus dat we met elkaar moeten zoeken naar een evenwicht. Een evenwicht tussen behoud en ontwikkeling.

Inventarisatie

Het unieke landschap van de schurvelingen en zandwallen is door de provincie benoemd als Kroonjuweel. Ze hebben een beschermde status. Deze zandwallen zijn zeer gedetailleerd in kaart gebracht. Voor deze gebiedsvisie is, naast de zandwallen, een uitgebreide inventarisatie van het hele landschap gemaakt.

Vijf waarden

Op basis van de inventarisatie zijn vijf waarden van het gebied benoemd:

  1. De kracht van de contrasterende landschappen
  2. Openheid als kostbaar goed
  3. Dynamiek aan de randen, rust in het midden
  4. De waarde van bestaande tradities en verhalen
  5. Water als kostbaar goed

U leest er meer over op www.goeree-overflakkee.nl/KopvanGoeree. Daar vindt u ook de volledige rapportage als pdf én een korte enquête waarin u uw mening kunt geven. De gebiedsvisie wordt er ook uitgelegd aan de hand van een korte video en u kunt via een digitale kaart de inventarisatie bekijken.

Hoe verder?

De landschappelijke gebiedsvisie wordt – na de reacties van u - voorgelegd voor vaststelling aan de gemeenteraad. Dan is het een officieel beleidsdocument. Met deze gebiedsvisie in de hand, gaan we vervolgens met elkaar het gesprek aan over hoe we bijvoorbeeld de zandwallen beter kunnen beschermen en hoe het centrum van het dorp verder kan ontwikkelen. Maar dat is niet het enige waarover we als gemeente met u over in gesprek willen, want het gaat ook over de toekomst van de landbouw in de polders en over de ontwikkeling van recreatieve verhaallijnen door het dorp.