Goeree-Overflakkee - "De overheid vraagt ons om goed na te denken of we nu het Coronavirus wereldwijd actief is op vakantie moeten gaan naar het buitenland. Veel Nederlanders hebben inmiddels gekozen voor een vakantie in eigen land. Ook op Goeree-Overflakkee verblijven een flink aantal binnenlandse toeristen. Niet iedereen die dat wil kan terecht. En dat is jammer voor de werkgelegenheid op ons mooie eiland." De Partij van de Arbeid ziet dit graag anders. De PvdA-fractie in de gemeenteraad is warm voorstander van het tijdelijk verruimen van de mogelijkheden voor het toeristisch kamperen (camping- en camperplaatsen). De randvoorwaarde daarbij is dat de RIVM-maatregelen gewaarborgd kunnen worden. Lees hieronder verder.

Vervolg

De PvdA-fractie heeft met het VKGO, Christen Unie en Eiland voor Vrijheid een motie ingediend om het toeristisch kamperen op het hele eiland tijdelijk te verruimen tot 1 november 2020. Het voorstel is om tot maximaal 30 plaatsen extra toe te staan per boerderij- en minicamping. Op de achtergrond speelt mee dat de gemeente al een vergunning heeft verstrekt voor het uitbreiden met 100 camperplaatsen, doch dat deze nog niet zijn gerealiseerd. Verder is het belangrijk dat de oostkant van ons eiland als toeristische bestemming wordt gepresenteerd. Dat komt de spreiding van het toerisme ook ten goede.

Over deze motie is tweemaal in de gemeenteraad gestemd. En tweemaal staakten de stemmen, waarmee de motie verworpen is. Deze zomer komen er dan ook geen extra plaatsen om te kamperen. En dat blijft jammer, zeker nu de bestaande voorzieningen vol zijn.

Wilt u uw mening kwijt over het toeristisch kamperen op Goeree-Overflakkee of over andere onderwerpen en wilt u die met ons delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie.
In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO.

Tekst PvdAGO