Nieuwe-Tonge - Op D.V. zaterdagavond 2 juni 2018 is er om 19:00 uur in de dorpskerk te Nieuwe-Tonge een zomer-zangavond. Er wordt op deze avond gespeeld op trompet (Evert en Mattijs Doorten), panfluit (Lydia Stroober) en orgel (Jasper van Dalfsen, Martine Exalto). Thema voor deze avond is 'Biddend verlangen'. Het programma bestaat uit het zingen van psalmen en andere geestelijke liederen. De toegang is vrij, bij de uitgang zal een collecte worden gehouden. "U bent allen van harte welkom."