• Nieuws

 • Recreëren

 • Bedrijven

Meer resultaten

Raadsvergadering Goeree-Overflakkee -1 juni

Gepubliceerd: Donderdag 25 mei 2023 om 13:59

Raadsvergadering Goeree-Overflakkee -1 juni

Plaats: Middelharnis
Datum: Donderdag 01 juni 2023 19:30 uur


Middelharnis - Op donderdag 1 juni 2023 vergadert de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. "Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen." Aldus de gemeente. Onderwerpen zoals het uitvoeren van groot onderhoud aan het gemeentehuis en de verklaring van geen bedenkingen Tonisseweg 3 Oude-Tonge komen ter sprake. Lees meer >>

Vergadering volgen

De vergadering is vanaf 19:30 uur te volgen via deze link. Belangstellenden zijn ook van harte welkom om de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

De raadsleden bespreken het volgende onderwerp:

 • Vaststellen Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee 2023-2026
 • Lokale verantwoordelijkheid en financiering tussenvoorziening de Hobbemastraat per 1 juli 2023
 • Actualisering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Goeree-Overflakkee 2023
 • Extra krediet reddingspost ORB Brouwersdam
 • Uitvoeren groot onderhoud gemeentehuis Koningin Julianaweg

De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Verklaring van geen bedenkingen Tonisseweg 3 Oude-Tonge
 • Wijziging Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee
 • Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2020
 • Aanvullend budget startersleningen
 • Verhoging budget duurzaamheidslening 2023
 • Voortgangsrapportage warmte zomer 2023
 • Begroting 2024 en jaarverslag 2022 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Verlengen overeenkomst accountantsdiensten
 • Invulling van de Rekenkamer(functie) na 30 april 2023

Agenda en stukken

Naast de uitzending zijn ook de agenda en de bijbehorende stukken voor deze vergadering te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Raadsvergadering Goeree-Overflakkee -1 juni