• Nieuws

  • Recreëren

  • Bedrijven

Meer resultaten

Actieve samendienst in Doopsgezinde kerk Ouddorp

Gepubliceerd: Zaterdag 18 september 2021 om 09:36

Actieve samendienst in Doopsgezinde kerk Ouddorp

Plaats: Ouddorp
Data: Zondag 26 september 2021 11:00 uur
Zondag 24 oktober 2021 11:00 uur
Zondag 28 november 2021 11:00 uur
Zondag 26 december 2021 11:00 uur
Zondag 23 januari 2022 11:00 uur
Zondag 27 februari 2022 11:00 uur
Zondag 27 maart 2022 11:00 uur
Zondag 24 april 2022 11:00 uur
Zondag 22 mei 2022 11:00 uur


Ouddorp - Vanaf 26 september 2021 zal elke 4e zondag van de maand de eredienst in de ochtend zijn om 11:00 uur in plaats van 09:30 uur. In deze eredienst zullen zowel de kinderen als de jongeren, als de gemeenteleden een actieve rol spelen; "...met als doel de versterking van het persoonlijk geloof en dat van anderen!" Lees hieronder meer.

Vervolg

Die "actieve rol" in de samendienst ziet er als volgt uit:

Een gemeentelid heet eenieder welkom en spreekt een gebed uit. De kinderen zingen een lied en/of helpen de band met muziek maken. Eén van de jongeren leest de Schriftlezing voor. Eén van de jongeren denkt mee over de liedkeuze. Het Dankgebed en het uitspreken van de Zegen mogelijk door de dienstdoende predikant of een gemeentelid. Dit alles roulerend, dus telkens andere gemeenteleden, jongeren en kinderen die een bijdrage in de dienst hebben. De kinderen uit groep 7 & 8 van de basisschool en de jongeren blijven in de dienst. De muzikale begeleiding wordt ingevuld door de Youth Event band. Het Woord zal verkondigd worden door de dienstdoende predikant. Het is een dienst waarin we als hele gemeente, samen, een invulling mogen geven aan de eredienst tot eer van onze grote God. Daarom noemen we deze dienst SAMENDIENST.

De twee belangrijkste aspecten waarom deze 4e zondag van de maand de ochtenddienst om 11.00 uur gehouden zal gaan worden is als volgt: Meer gemeenteleden, jongeren en kinderen hebben een actievere rol in de eredienst met tot doel: versterking van het persoonlijk geloof en dat van anderen!

Het enigszins laagdrempelige, actieve en inclusieve karakter van deze eredienst dient ons als gemeente, daar waartoe we allemaal geroepen zijn: “het bereiken van mensen buiten de kerk!”

Voor zowel jongeren als voor mensen buiten onze gemeente kan het tijdstip 11:00 uur een belangrijke overweging zijn de drempel weg te nemen en naar kerk te komen. Vanuit al deze overwegingen de keus, elke 4e zondag van de maand een “net iets andere kerkdienst” te houden, met elkaar, uit alle geledingen van de gemeente, ten dienste van die ander. Een eredienst door en voor jong en oud, waarmee we naar buiten- en randkerkelijke een hand uitsteken en uitnodigen voor een ontmoeting met onze Heer. Een dienst met een wat andere liturgie, andere muziek, waar we met elkaar God zoeken en aanbidden in Woord, zang en gebed.

Actieve samendienst in Doopsgezinde kerk Ouddorp