• Nieuws

  • Recreëren

  • Bedrijven

Meer resultaten

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Gepubliceerd: Vrijdag 04 september 2020 om 12:40

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Plaats: Middelharnis
Datum: Zaterdag 10 oktober 2020


Middelharnis - Al vele jaren is er voor de regio Zuid-West Nederland te Middelharnis de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden gegeven. "Zowel het geven van als het deelnemen aan de cursus gaat met veel enthousiasme gepaard. Helaas zien we echter de laatste jaren het aantal cursisten sterk afnemen..." Lees hieronder meer.

Thema Het beste komt nog

Dat heeft er toe geleid, dat de twee wekelijkse basiscursus en het vervolg daarop dit aankomende cursusseizoen niet te Middelharnis opgestart zal worden. Wel hopen we de maandelijkse Studium Generale met een verbrede toelating voort te zetten. Niet alleen cursisten met het certificaat TVG maar ook geïnteresseerden en belangstellenden zijn van harte welkom. In het aankomende seizoen, dat op zaterdag 10 oktober 2020 aanvangt, staat het thema “Het beste komt nog” centraal.
Thema: Gods koninkrijk komt eraan, maar hoe lang nog? Wij zien om ons heen de tijden veranderen in een snel en heftig tempo en met welke crisissen hebben we niet te maken? Coronacrisis, eurocrisis, milieucrisis, vluchtelingencrisis, politieke verharding, ongenuanceerde sociale media, opkomst van fake news, discriminatie, secularisatie, opkomst van Islam in Europa en de positie van Israël. Dit zijn tekenen van de tijden, we leven in de eindtijd.
"We zijn hier als christenen mee bezig. Maar hoe zit dat nu? En wat zegt het ons? Wat doet het met ons en mogen we alles wel zo duiden?"

Cursus

In het Studium Generale voor het seizoen 2020-2021 willen we vanuit de verschillende disciplines stilstaan bij de eschatologie. De eschatologie is de leer van de laatste dingen. Het is gezien de tijd waarin we leven een uiterst actueel thema. Per vak zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

10 okt. 2020 Oude Testament, ds. M.A. Post, Stavenisse.
Thema: De tijden in profetisch perspectief.
07 nov. 2020 Nieuwe Testament ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf.
Thema: Gods Koninkrijk is nabij.
12 dec. 2020 Dogmatiek, ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk.
Thema: Eschalologie, de leer van de laatste dingen.
09 jan. 2021 Kerkgeschiedenis, ds. Al. Molenaar, Bruinisse.
Thema: Eindtijdverwachting en Calvijn.
06 febr. 2021 Praktische theologie: ds. J.J. Verhaar, Krimpen a.d. IJssel.
Thema: Hoe nu verder?
06- maart 2021 Ethiek, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord.
Thema: Leven in de einde der tijden.
10 april 2021 Missiologie, ds. P.L. de Jong, Rotterdam.
Thema: Het hemels baldakijn.
15 mei 2021 Afsluitende Lezing, Prof. Dr. Beatrice de Graaf.
Thema: Het kwaad en de eindtijd.

Locatie

De cursus wordt gegeven in de Hoeksteen, Ring 13 te Middelharnis. De lestijden zijn op zaterdag van 9:30 uur t/m 12:30 uur.

Kosten

De kosten van deelname aan het Studium Generale voor dit seizoen zijn € 115,00 per persoon en voor echtparen € 175,00. Inschrijving en deelname geschiedt voor de gehele cursus.

Deelname

Hebt u belangstelling voor deze cursus en wilt u er vrijblijvend meer van weten, dan wordt u van harte uitgenodigd om zich voor deze cursus aan te melden en in te schrijven. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de eerste cursusmorgen, die vrijblijvend is. Het is voor de organisatie wel gewenst om van te voren uw komst bij het secretariaat per e-mail te melden. Voorlopige opgave kan nu al!

Zie ook onze website: www.cursustvg.nl. Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0111-483880 e-mail: leo.molenaar@kpnplanet.nl. Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden