• Nieuws

  • Recreëren

  • Bedrijven

Meer resultaten

Vieringen Stille Week in Ooltgensplaat

Gepubliceerd: Dinsdag 09 april 2019 om 15:00

Vieringen Stille Week in Ooltgensplaat

Plaats: Ooltgensplaat
Data: Maandag 15 april 2019 19:00 uur
Dinsdag 16 april 2019 19:00 uur
Woensdag 17 april 2019 19:00 uur
Donderdag 18 april 2019 19:00 uur
Vrijdag 19 april 2019 19:00 uur
Zaterdag 20 april 2019 19:00 uur


Ooltgensplaat - Voor het eerst wordt er in de Stille Week, tussen Palmpasen en Pasen, ook in de Gereformeerde Kerk (PKN) aan de Zuid-Achterweg in Ooltgensplaat, iedere avond een korte samenkomst gehouden. In deze samenkomsten in de week voorafgaand aan Pasen worden, aan de hand van beschrijvingen uit de verschillende Bijbelverhalen, de laatste dagen van Jezus’ leven op aarde gevolgd; iedere dag een stukje op weg naar Golgotha. Daarom heeft de Stille Week ook het thema ‘De laatste dagen’. Lees hieronder verder en voel je welkom.

Stille Week: dag en thema

Maandag - Het tempelbedrijf platgelegd
Dinsdag - Levensgevaarlijke discussies
Woensdag - Gezalfd en verkocht
Donderdag - Afscheidsmaaltijd (viering Heilig Avondmaal)
Vrijdag - Berecht en gekruisigd
Zaterdag - Leegte

Stille samenkomsten

Het zal stil zijn als u de kerk binnenkomt en verlaat. De samenkomsten zullen wat anders van opzet zijn als u misschien gewend bent. Ze hebben een eenvoudige opzet; zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel, er is een korte meditatie en een muzikaal moment. Iedere samenkomst begint om 19:00 uur. Op donderdag, als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zal ds. Oldenhuis de dienst leiden. De overige samenkomsten worden verzorgd door verschillende gemeenteleden.

Elke dag wordt er één van de adventskaarsen gedoofd die in de weken voor de viering van het Kerstfeest zijn aangestoken. De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God naar deze wereld. In de Stille Week wordt het steeds donkerder rondom Hem. De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker. Daarom wordt er op deze dag ook de grote kaars gedoofd. Gelukkig mogen we ook weten dat op de Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, Zijn licht voor ons opnieuw straalt. Daarom wordt in de dienst van Paaszondag een nieuwe grote kaars ontstoken.

Voor dit alles geldt natuurlijk: D.V. Dit bericht is een uitnodiging om de route van Jezus mee te lopen. De route legt stap voor stap uit waarom Jezus zich niet heeft verzet, maar is gekruisigd. Misschien dat de route je op een bestemming brengt, waar je kunt worden overweldigd en verrast door de grootheid van God.
U bent van harte welkom.

Tekst commissie Stille Week, PKN Ooltgensplaat

Vieringen Stille Week in Ooltgensplaat