• Nieuws

  • Recreëren

  • Bedrijven

Meer resultaten

Openbare vergadering ASDGO onderwerp mantelzorg

Gepubliceerd: Zaterdag 16 maart 2019 om 10:49

Openbare vergadering ASDGO onderwerp mantelzorg

Plaats: Middelharnis
Datum: Dinsdag 26 maart 2019 19:30 uur


Middelharnis - ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee) organiseert op 26 maart 2019 een openbare vergadering in Middelharnis en iedereen is welkom. "Ditmaal hebben we gastspreker mevrouw Conny van den Boogert, met als onderwerp 'Mantelzorggesprekken'." Lees hieronder meer en bekijk de hele agenda.

Open vergadering

"Bent u mantelzorger?! Wij nodigen u graag uit voor onze vergadering, met ditmaal als onderwerp 'Mantelzorggesprekken'. Onze gastspreker is ons eigen lid mevrouw Conny van den Boogert, werkzaam bij Curamare als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Mevrouw van den Boogert presenteert het verbeterplan, vanuit de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Het verbeterplan gaat over GVP en mantelzorg gesprekken, dit alles staat in de verbinding met de wondere wereld van dementie.

Praktische informatie/Agenda

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee
Datum: 26 maart 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Rondeel

1. Opening
2. Presentatie Mantelzorggesprekken door mevrouw C. van den Boogert.
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Verslag DB 05-03-2019
6. Verslag TO 13-03-2018
7. Verslag ASDGO (zowel openbaar als besloten) 05-02-2019
8. Monitoringsdocument adviezen
9. Jaarverslag 2018
10. Jaarplan 2019
11. Advies Gewijzigde afstemmingsverordening PW, IOAW, IOAZ GO 2019
12. Enquête en vloggers
13. Training Adviesraadsleden
14. Sollicitatiecommissie
15. Kascontrolecommissie: 2 leden
16. Terugkoppeling werkgroepen
17. Rondvraag
18. Sluiting

Openbare vergadering ASDGO onderwerp mantelzorg