• Nieuws

  • Recreëren

  • Bedrijven

Meer resultaten

Deel drie 'Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee'

Gepubliceerd: Vrijdag 30 november 2018 om 12:29

Deel drie 'Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee'

Plaats: Stad aan 't Haringvliet
Datum: Vrijdag 14 december 2018 19:30 uur


Sommelsdijk - Sociëteit Rethorica: "In het jaar 2016 hebben wij het eerste deel van de, in zogenaamde polderkaternen uit te geven serie, “Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee” ten doop gehouden. Een project, waarmede wij een bredere en diepgaande kijk willen geven op de geschiedenis van de agrarische sector op ons eiland. Dat eerste deel betrof het onderzoek met betrekking tot de polders van Sommelsdijk. Vorig jaar hebben wij het tweede deel gepresenteerd, toen een katern, gericht op de polders Oude- en Nieuwe-Tonge. Het onderzoek, nog steeds door dezelfde werkgroep, is doorgegaan en wij zijn trots deel drie aan te bieden."

"We zijn trots deel drie te mogen aanbieden, een deel dat zich richt op de polders van Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Als bij de delen I en II zijn wij er andermaal in geslaagd een rijk geïllustreerde editie te doen ontstaan en zijn wij met onze onderzoekers en schrijvers van mening, dat dit deel de voorgaande twee delen heeft overtroffen. Dit derde polderkatern zal ook nu weer worden gepresenteerd in een speciaal daarvoor samengesteld programma."

Welkom

"U bent welkom op vrijdagavond 14 december 2018 vanaf 19.00 uur. Dit keer hebben wij als locatie gekozen het Dorpshuis ’t Trefpunt te (3243 AP) Stad aan ’t Haringvliet aan de Oranjelaan no 14.

De keuze van de uitgenodigde sprekers is mede bepaald door de inhoud van het katern en hun lezingen sluiten daarop aan of houden daarmede verband.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur - Zaal open en ontvangst
  • 19.30 uur - Openingswoord door Hein Mijs, prinsche/voorzitter
  • 19.40 uur - Lezing door de heer drs. Arie van den Ban, historicus, onderwerp: Een geschiedenis van de herkomst van ons voedsel
  • 20.10 uur - Lezing door de heren Cees Hokke, MCF Mechanisatie Centrum Flakkee, en Gerben van Buuren, GPS-specialist van CNH Zedelgem, onderwerp: Toekomstvisie op de landbouwmechanisatie
  • 20.30 uur - Pauze, koffie met kruukplaetje
  • 20.50 uur - Presentatie Polderkatern, deel III, door de heer drs. Gerbrand Hoek
  • 21.30 uur - Uitreiking eerste exemplaar aan de heer Berend Jan Bruggeman, wethouder van de Gemeente Goeree-Overflakkee
  • 21.35 uur - Sluiting met aansluitend gelegenheid tot het kopen van de katern onder het genot van een drankje.

Wij vinden het een eer u voor deze lezingen en presentatie uit te nodigen en hopen van harte dat u deze zult aanvaarden. Om organisatorische redenen zouden wij graag zien, dat u ons per mail bevestigt met hoeveel personen u denkt aanwezig te zijn. Graag tot de veertiende december. Met goede groet Leen van Nimwegen factor van de Sociëteit Rethorica e-mailadres: societeitrethorica@gmail.com of van secr.: leenenlenivannimwegen@gmail.com