• Nieuws

  • Recreëren

  • Bedrijven

Meer resultaten

Lezing Noordzee als schatkamer bij de Motte

Gepubliceerd: Woensdag 10 januari 2018 om 03:20

Lezing Noordzee als schatkamer bij de Motte

Plaats: Middelharnis
Datum: Dinsdag 13 maart 2018 20:00 uur


Middelharnis - Op dinsdag 13 maart 2018 vindt de derde lezing van het winterprogramma van De Motte plaats. Met niemand minder dan Dick Mol als spreker belooft het een uiterst interessante en bijzondere avond te worden. Zijn lezing heeft als titel ‘De Noordzee als schatkamer voor paleontologie en archeologie’ en gaat over onderstaand. Lees snel verder.

"De wolharige mammoet is natuurlijk het bekendste symbool van het IJstijdvak. Maar dat noordwest Europa in het IJstijdvak ook bewoond werd door wolharige neushoorns en sabeltandkatten is minder bekend. Ze bewoonden de laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland. Resten daarvan worden met grote regelmaat gevonden. Ja, van de bodem van de Noordzee waar toentertijd de delta’s van de Maas, Rijn en ook de Theems zich verspreidden over een groot gebied, de zogenoemde mammoetsteppe. Van de mammoetfauna die ooit die laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland bewoonde zijn veel verschillende dieren en de vegetatie bekend. Dat dankzij intensieve samenwerking met de visserij in de Noordzee van vandaag de dag. Naast dierlijke resten zijn er ook veel aanwijzingen dat de mens deel uitmaakte van deze mammoetfauna en het nog een hele tijd heeft uitgehouden tot dat circa 8.000 jaar geleden de Noordzee zijn huidige zeespiegelstand bereikte."

Tijdens deze lezing wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de paleontologie, maar zeker ook aan de archeologie, ofwel de aanwezigheid van de mens in dit deel van noordwest Europa. Ook de mens maakte onderdeel uit van de mammoetsteppe. Voor het eerst zullen vele steentijd artefacten, waaronder prachtige vuistbijlen, getoond worden die afkomstig zijn van verschillende plaatsen in de Noordzee. Enkele van deze plaatsen zijn met enige zekerheid als een site aan te merken, een woonplaats van Neanderthalers daar waar nu de Noordzee is.

"De Motte verwelkomt u graag op 13 maart vanaf 19:30 uur in het Oude Raadhuis te Middelharnis (Raadhuisstraat 1). De lezing start om 20:00 uur. Toegang is gratis voor leden van De Motte. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Van hen wordt een kleine bijdrage van €3,00 gevraagd."

Lezing Noordzee als schatkamer bij de Motte Lezing Noordzee als schatkamer bij de Motte