Sommelsdijk - Motoriek speelt een belangrijke rol in de gezondheid van kinderen. Kinderen met een goede motoriek voelen zich over het algemeen fitter, functioneren mentaal en sociaal beter én hebben een positiever zelfbeeld. Dat gunnen we ieder kind. Daarom hebben het basisonderwijs, gemeente Goeree-Overflakkee en ondersteunende organisatie Regiekr8 de handen ineengeslagen om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten en te verbeteren in de basisschooltijd. Zo werken we samen aan een fitte, gezonde en goed bewegende generatie. Lees meer >>

Vervolg

Om dit voor elkaar te krijgen, doen alle 31 basisscholen op Goeree-Overflakkee in het eerste kwartaal van 2023 mee met een zogenaamde ‘MQ Scan’. Het sportteam van de gemeente ontzorgt de scholen door de scan nauwkeurig af te nemen en zorgt voor begeleiding, advies en coördinatie. Op basisscholen waar Regiekr8 gymlessen geeft, voeren zij de scan uit.

De MQ Scan is een unieke beweegbaan om de motorische ontwikkeling van kinderen tijdens 1 gymles te meten. Over het algemeen vinden de kinderen dit erg leuk om te doen. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de MQ-scan het motorisch niveau van het kind. De gymleerkracht van de school kan de data inzetten om het vakwerkplan af te stemmen op het niveau van de kinderen en de gemeente kan met de data het sportstimuleringsbeleid specifieker organiseren.

Oefenen op specifieke vaardigheden met GymPlus

Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukt het belang van het meten van de motorische vaardigheid van kinderen: "Wanneer blijkt dat kinderen hulp nodig hebben, kun je daar wat aan doen door te oefenen op specifieke vaardigheden. Het tweede kwartaal van 2023 start Sportteam GO in ieder dorp met een GymPlus aanbod. Kinderen die vanuit de MQ Scan baat blijken te hebben bij extra bewegen, worden hiervoor uitgenodigd. Het netwerk willen we graag verbreden met samenwerkingspartners zoals kinderfysiotherapeuten, jeugdgezondheidszorg, sportverenigingen en/of motorisch remedial teachers. De Kinderfysio Goeree-Overflakkee, Sport4All GO en MRT Praktijk Nieuwenhuize hebben de verbinding al met ons gezocht.”

Wil jij ook je bijdrage leveren of wil je er meer over weten? Neem dan via de mail contact op met Sportcombinatiefunctionaris, Chantal van der Klooster.

Ondertekening convenant ‘Vaardig in bewegen’

Donderdag 22 december ondertekenden Kindwijs, SOPOGO, SMDB Koningin Beatrix, Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer, RKBS de Achtsprong, CBS de Hoeksteen en de gemeente het convenant ‘Vaardig in bewegen’. De partijen spreken hiermee de intentie uit om, in ieder geval tot en met 2026, de samenwerking op het gebied van het verbeteren van de motoriek aan te gaan.

Foto's

  • Op de eerste foto ziet u een deel van het ‘MQ Scan-parcours’, een unieke beweegbaan om de motorische ontwikkeling van kinderen tijdens een gymles te meten.
  • Op de tweede foto ziet u een afvaardiging van Kindwijs, SOPOGO, SMDB Koningin Beatrix, Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer, RKBS de Achtsprong, CBS de Hoeksteen en de gemeente, die vandaag het convenant ‘Vaardig in bewegen’ ondertekenden. De partijen spraken hiermee de intentie uit om, in ieder geval tot en met 2026, de samenwerking op het gebied van het verbeteren van de motoriek aan te gaan.