21 juli 2021, Sommelsdijk - Dinsdag 17 juli jl. namen Arjanne Zijlstra en Andries Hagoort afscheid als trainer van de zwemclub. Beiden werden toegesproken door Marco Franzen, voorzitter van De Schotejil en door Arie Noordijk namens trainers en wedstrijdcommissie. Lees hieronder meer.

Vervolg

Gememoreerd werd de jarenlange inzet van beide trainers, die beiden ook geruime tijd als ploegleider op wedstrijden de vereniging hebben vertegenwoordigd. Verder werd teruggekeken op de inspanningen van beide trainers voor de Evenementencommissie van De Schotejil. In de hoedanigheid als organisator van diverse zwemkampen werd op allerlei manieren ontspanning geboden aan de leden naast het zwemmen.

Met dit afscheid komt een einde aan hun meer dan 60 jaar Schotejil-bemoeienis, aangezien beiden ruim 30 jaar de vereniging zijn trouw gebleven