Mei 2020, Goeree-Overflakkee - Kinderen en jongeren t/m 18 jaar mogen vanaf woensdag 29 april weer buiten onder begeleiding sporten. Belangrijke voorwaarde is wel dat zowel het sporten als spelen veilig (volgens de RIVM-richtlijnen) kan plaatsvinden, voor zowel de kinderen als begeleiders.

Wat zijn de regels?

Kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 29 april samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. De kinderen t/m 12 jaar hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, de 13 t/m 18-jarigen wel. Officiële wedstrijden en competities zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Kleedkamers en kantines zijn dicht. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

De buitensportaccommodaties mogen alleen door deze groepen weer worden gebruikt. Binnensportaccommodaties en de zwembaden blijven dicht. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als gemeente Goeree-Overflakkee vallen we onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Alle buitensportactiviteiten worden getoetst aan deze noodverordening.

Meldingsplicht

De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt sportaanbieders zich te melden als ze activiteiten willen opstarten. Ditzelfde geldt voor commerciële sportaanbieders. De melding volstaat met een e-mail naar c.vanderklooster@goeree-overflakkee.nl. Vermeld daarin:

  • Uw telefoonnummer + gewenst moment om gebeld te worden
  • Ingangsdatum wanneer u met activiteiten wilt starten
  • Welke activiteiten het betreft

Naar aanleiding van uw mail volgt een telefonische afspraak waarin gesproken zal worden over de beoogde activiteiten en de invulling een aantal praktische zaken. Eventueel kan de gemeente ook ondersteuning bieden.

Handreikingen

Vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten is het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd beschikbaar. Dat is opgesteld door NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het ministerie van VWS én het RIVM.

NOC*NSF zorgt samen met de sportbonden voor handreikingen, zodat activiteiten goed en veilig georganiseerd kunnen worden. Verenigingen en andere sportaanbieders zijn zelf vrij om te bepalen of ze een aanbod gaan organiseren. Uiteraard alleen wanneer zij hiermee binnen de nog geldende beperkingen blijven. Het wordt erg gewaardeerd wanneer er ook door niet-leden deelgenomen kan worden aan de activiteiten.

Openbare ruimte

Een sportaanbieder kan het voornemen hebben een jeugdsportactiviteit in de openbare ruimte te organiseren. Ook hiervoor geldt dat er op basis van een melding gesproken zal worden op welke wijze de activiteit op verantwoorde wijze plaats kan vinden.

Vragen?

De gemeente heeft de veelgestelde vragen in een document verzameld (zie onderaan deze pagina). Voor sportspecifieke vragen verwijzen we u ook door naar de landelijke sportbonden.

Bron Gemeente Goeree-Overflakkee