OUde-Tonge - "Eigenlijk stonden gelijke financiële voorwaarden en een kwalitatief vergelijkbare accommodatie voor alle voetbalclubs al jaren op de gemeentelijke agenda. Maar steeds opnieuw waren er begrijpelijke vraagtekens bij de voorwaarden waaronder de harmonisatie van de voetbalclubs moest plaatsvinden. Gelukkig is er nu een stuk gepresenteerd waarmee alle fracties akkoord konden gaan." Kort gezegd komt het erop neer dat de gemeente de voetbalclubs wil privatiseren nadat alle clubs qua voorzieningen op een acceptabel en gelijkwaardig niveau zijn toegerust. Lees hieronder meer.

Vervolg

Dit onder meer volgens de door de KNVB gehanteerde normen. Voor het op het gewenste peil brengen van de accommodaties is 6,6 miljoen euro gereserveerd. De gemeente streeft ernaar in 2023 alle voetbalclubs op Goeree-Overflakkee te hebben gefaciliteerd.

Gezien de slechte huidige staat van de accommodaties van DBGC en Herkingen worden deze clubs met voorrang geholpen. Het bouwteam van DBGC dat in april de plannen voor renovatie al in kaart had gebracht gaat zo spoedig mogelijk weer om de tafel.

Tijdens de DBGC Algemene Ledenvergadering van maandag 9 december zullen de bouwplannen in vogelvlucht aan de leden worden gepresenteerd.

Bron DBGC