Middelharnis - Het doel van de Club van 15/50 van De Jonge Spartaan is om een project binnen de vereniging te steunen, onder andere het aanschaffen van speelmateriaal voor de jeugd en de opleiding van jeugdtrainers. Daarnaast steunt de Club van 15/50 met 20% van de opbrengst jaarlijks ook een lokaal goed doel. "Op deze wijze willen we als vereniging blijk geven van onze sociale betrokkenheid. Niet alleen bezig zijn voor de eigen leden, maar ook voor doelen die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Ieder jaar wordt op de ledenvergadering beslist naar welk doel 20% van de opbrengst gaat. Tijdens de ledenvergadering van 2018 werd Thomashuis Middelharnis gekozen.
In het Thomashuis woont een groep van 7 personen met een verstandelijke beperking. Het Thomashuis staat middenin Middelharnis en dus ook middenin de samenleving. Het biedt een liefdevolle, veilige en vertrouwde leefomgeving en een zo normaal mogelijk thuis. Twee bewoners zijn ook lid van De Jonge Spartaan en spelen in het G-team, te weten Lars van Rossum en Martijn Buijs."

Op zaterdag 5 oktober mochten Lars en Martijn namens Thomashuis Middelharnis de cheque ter waarde van € 545,- in ontvangst nemen. Zij willen het geld graag gaan besteden aan fitnesstoestellen, zodat ze met de hele groep onder begeleiding gezamenlijk lekker kunnen sporten.