Landelijk - Tijdens de bespreking van de provinciale begroting voor 2024 heeft het CDA Zuid-Holland benadrukt dat bij woningbouwprojecten ook gekeken moet worden of er voldoende voorzieningen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld scholen, sportclubs en medische zorg conform het CDA-principe Bouwen aan gemeenschappen essentieel voor een leefbare woonomgeving. Behalve stevig inzetten op voldoende voorzieningen bij binnenstedelijke nieuwbouw wil het CDA in kleine kernen juist een straatje erbij om deze basisvoorzieningen te blijven garanderen. Lees meer >>

Maar liefst 85% van de bouwopgave van de provincie Zuid-Holland ligt in binnenstedelijk gebied. Dit betekent een enorme verdichting waar wijken en stadsdelen niet altijd op berekend zijn met hun voorzieningen. Inwoners hebben niets aan een huisarts dichtbij wanneer zij er niet terecht kunnen. Het realiseren van voldoende voorzieningen zoals scholen, huisartsen, winkels en groene ruimten is van vitaal belang om te zorgen voor een gezonde en leefbare omgeving voor alle inwoners. In de kleine kernen ziet het CDA juist dat voorzieningen dreigen te verdwijnen. “Dat kunnen we voorkomen door daar een straatje erbij te bouwen,” aldus Michel Rogier.

De toename van woningbouw is nodig om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, maar dit mag volgens het CDA niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen. Michel Rogier: “Het is belangrijk dat we een samenleving bouwen, dat is veel meer dan alleen de noodzakelijke woningen. Ik ben dan ook blij dat we met de gedeputeerde gaan kijken wat de rol van de provincie hierbij zou kunnen zijn.

Tekst CDA Z-H