Goeree-Overflakkee -Op vrijdagmorgen 20 oktober 2023 legde de rechter een ordemaatregel op en moet de bouw van de 111 flexwoningen wederom worden stilgelegd. Omwonenden die gelijk, na een eerst opgelegde, maar in eerste instantie genegeerde bouwstop door de gemeente, voor een tweede maal naar de rechter stapten: "We zijn er heel blij mee. Onze advocaat is verbaasd over de handelswijze van gemeente Goeree-Overflakkee." Als het aan de gemeente ligt was het heien op de kale bouwplaats gewoon weer begonnen. Voor het einde van het jaar wil de gemeente driehonderd gevluchte Oekraïners op deze plaats huisvesten. Lees meer >>

>>vervolg

Op woensdag 13 september 2023, was er een eerdere uitspraak van de rechter, naar aanleiding van het kortgeding dat een aantal omwonenden had aangespannen, in verband met de te realiseren flexwoningen voor Oekraïners, in Middelharnis. De omwonenden werden, door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld, maar gemeente negeerde dit compleet door deze middag "gewoon" door te gaan met de heiwerkzaamheden en trok zo haar eigen plan.

Gemeente Goeree-Overflakkee maakte eind september 2022 bekend dat zij de mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe, tijdelijke buurt met ongeveer 110 flexwoningen. De bedoeling van de gemeente is dat in deze woningen in Middelharnis de Oekraïense vluchtelingen vanuit de gemeentelijke opvang in Dirksland komen. Gemeente plande daarop op 4 oktober 2022 een inloopavond voor geïnteresseerden. Gedachte van de gemeente hierachter is: "Flexwoningen bieden een snel te realiseren oplossing, zonder dat het ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad."

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Goeree-Overflakkee nam de dag voor publicatie eind september een positief besluit om de plannen definitief uit te werken. Gemeente: "Komende weken vindt de besluitvorming bij Oost West Wonen plaats. Gelijktijdig wordt de haalbaarheid van het project verder onderzocht. Het Rijk toetst de plannen op haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en financiële garantstelling. Pas als alle lichten op groen staan, gaat het plan definitief door. Omdat de tijd dringt, worden wel al voorbereidingen getroffen voor de komst van de woningen."

"Deze locatie heeft veel voordelen. Het stuk grond is al eigendom van de gemeente, dichtbij voorzieningen. En de grond is nu niet inzetbaar voor reguliere woningbouw. Dat betekent dat dit project niet ten koste gaat van de ook zo nodige huisvesting voor andere doelgroepen", aldus wethouder Daan Markwat (wonen).

Locatie

De locatie werd een agrarisch perceel van 2,5 hectare bij de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis/Sommelsdijk. Tussen de Westhavendijk en de Joost van den Vondellaan. De vergunning werd aangevraagd voor vijf jaar. Gemeente: "Het gaat om langdurige, maar wel om tijdelijke huisvesting."

Reactie middels ingezonden brief

Op de redactie kwam begin oktober 2022 een ingezonden anonieme brief binnen. De briefschrijver maakt zich grote zorgen omtrent de flexwoningen die gemeente Goeree-Overflakkee van voornemens is te gaan bouwen. “Gemeente spreekt over het aanvragen van een vergunning van 5 jaar, maar (intern) ook over een vergunning van 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar. De snelheid waarmee het project wordt opgepakt, gaat mijns inziens ten koste van behoorlijk bestuur.” Lees de gehele brief HIER.

Iets later, in dezelfde maand oktober 2022 geeft gemeente Goeree-Overflakkee in een persbericht aan dat "het project voor de ongeveer 110 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Middelharnis in gestaag tempo doorgaat". Gemeente Goeree-Overflakkee: "Momenteel kijkt het Rijk naar ons plan (...) we zoeken nog mensen die met ons en Oost West Wonen mee willen denken in een klankbordgroep, u kunt zich aanmelden." Lees HIER de uitnodiging.

Even stil

Daarna bleef het "even stil" in de publiciteit vanuit de kant van gemeente Goeree-Overflakkee. Eind april 2023 gaf de gemeente weer een persbericht uit (lees HIER). Voor de realisatie van de 111 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk gingen de gemeente en Oost West Wonen een samenwerkingsovereenkomst aan. "De flexwoningen zijn bedoeld voor de langdurige opvang van de 300 Oekraïense vluchtelingen op het eiland. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder van Oost West Wonen."

Na kortgeding

Omwonenden waren het niet eens met de plannen van gemeente Goeree-Overflakee en spanden een kortgeding aan. De voorzieningenrechter stelde hen in gelijk, maar gemeente negeert dit compleet door na de uitspraak op 13 september 2023 "gewoon" door te gaan met de heiwerkzaamheden.

Terug naar de rechter

De heimachine stond op woensdagmiddag 13 september niet stil na de uitspraak van de rechter, dit tot grote verbazing van de omwonenden die een kortgeding hadden aangespannen. Zij zijn ook deze middag gelijk weer naar de rechter gestapt, in verband met het plan van de gemeente, ook na de uitspraak, door te gaan met de bouw voor 110 tijdelijke flexwoningen voor zo’n 300 Oekraïense vluchtelingen. De werkzaamheden hadden uiteraard direct na de uitspraak moeten worden stilgelegd door gemeente Goeree-Overflakkee. De recher heeft dus vandaag, 20 oktober alsnog haar oordeel geveld en de bouw mot werderom worden gestopt.

Agrarische functie

Het perceel heeft momenteel een agrarische functie en dat zal verdwijnen met de bouw van deze woningen. De manier waarop de gemeente de bestemmingswijziging heeft gedaan is volgens derechter onjuist. Om onder procedures uit te kunnen heeft gemeente Goeree-Overflakkee gebruik gemaakt van de zogeheten 'kruimelgevallenregeling'. De gemeente heeft gezegd dat er een hoorzitting komt over de werkzaamheden, eind oktober, begin november 2023, maar dan zal het project al in een zeer vergevorderd stadium en onomkeerbaar zijn.

Lees HIER de column "Flexwoningenmoeras".