Oude-Tonge - In de week van 9-14 oktober is er een flyer door gemeente Goeree-Overflakkee verspreid onder de inwoners van Oude-Tonge. De gemeente nodigt inwoners uit bij een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 24 oktober aanstaande. De bijeenkomst gaat over de herinrichting van het Kaaiplein en de Molendijk in Oude-Tonge. Gemeente: "In 2021 kwam een inwoner van Oude-Tonge met een idee naar de gemeente. Het idee ging over het verbeteren van het Kaaiplein...." Lees meer >>

>>Inhoud flyer gemeente

Informatiebijeenkomst dinsdag 24 oktober 2023

In 2021 kwam een inwoner van Oude-Tonge met een idee naar de gemeente. Het idee ging over het verbeteren van het Kaaiplein. Daar werkte de gemeente graag aan mee. Daarom zochten we contact met de dorpsraad van Oude-Tonge. Samen zagen we mogelijkheden om niet alleen het Kaaiplein, maar een groter deel van Oude-Tonge te verbeteren.

Er ligt inmiddels een conceptontwerp voor de herinrichting van het Kaaiplein en de Molendijk (tussen de Nieuwstraat en de Voorstraat). Dit ontwerp is tot stand gekomen samen met de inwoners van Oude-Tonge. Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst Op dinsdag 24 oktober aanstaande bent u welkom in de Grutterswei. De bijeenkomst start om 20.00 uur met een presentatie over het concept- ontwerp van de herinrichting van het Kaaiplein en de Molendijk. Daarna is er de mogelijkheid om het ontwerp te bekijken, te reageren en vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente. De bijeenkomst duurt tot 22.00 uur.

Wat is er tot nu toe al gebeurd?
De gemeente liet een cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek uitvoeren. Het onderzoek geeft inzicht in de historische ontwikkeling van Oude-Tonge, hoe het nu gebruikt wordt en wat de belangrijkste open- bare ruimtes in het dorp zijn. Naast dat onderzoek maakten en verspreidden we een vragenlijst. We wilden graag weten wat de inwoners van Oude-Tonge belangrijk vinden. Maar liefst 245 inwoners vulden deze vragenlijst in (die staat aan de achterzijde van de flyer die de omwonenden ontvangen hebben).

Uit veel reacties kwam naar voren dat er een goede sfeer en saam- horigheid is in het dorp. Ook waren inwoners blij met de voorzieningen zoals winkels, sportaccommodaties, de haven en het Kaaiplein. Maar, inwoners noemden ook een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld meer groen, de bestrating en het tegengaan van verpaupering. Met die aandachtspunten gingen we aan de slag. Er werd bijvoorbeeld een klankbordgroep gevormd. Na de vragenlijst, bijeenkomsten met de klank- bordgroep en inwonersavonden werd de gebiedsvisie Oude-Tonge in 2023 vastgesteld.

Wij zijn benieuwd naar uw mening
Uit veel reacties kwam naar voren dat er een goede sfeer en saam- horigheid is in het dorp. Ook waren inwoners blij met de voorzieningen zoals winkels, sportaccommodaties, de haven en het Kaaiplein. Maar, inwoners noemden ook een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld meer groen, de bestrating en het tegengaan van verpaupering. Met die aandachtspunten gingen we aan de slag. Er werd bijvoorbeeld een klankbordgroep gevormd. Na de vragenlijst, bijeenkomsten met de klank- bordgroep en inwonersavonden werd de gebiedsvisie Oude-Tonge in 2023 vastgesteld.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met programmamanager Joël Eichler. Zijn e-mailadres is j.eichler@goeree-overflakkee.nl. Wij hopen u op dinsdag 24 oktober aanstaande te ontmoeten!

Locatie:

Sport- & Zalencentrum Grutterswei
Willemstraat 14
Oude-Tonge

Meer informatie

Neem eens een kijkje op ons nieuwe participatieplatform, waar u ook meer informatie over dit project vindt. Surf naar: www.praatmee.goeree-overflakkee.nl of scan de QR-code. Wij nodigen u van harte uit om u te registreren op dit platform.

Bron gemeente Goeree-Overflakkee