Middelharnis - Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee en is blij met uw en jouw inbreng. U en jij bent van harte welkombij de openbare vergadering van de Adviesraad. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 16 mei 2023 in Middelharnis. Lees hieronder meer >>

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Gastsprekers:

  • Beleidsmedewerker Gerda van Gink: Reïntegratieverordening Participatiewet 2023 Goeree-Overflakkee
  • Opgavegericht werken in sociaal domein verzorgt door beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee.

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 23 maart 2023
6. Verslag DB d.d. 24 april 2023
7. Verslag TO d.d. 3 mei 2023
8. In- en uitgaande post
9. Vergaderrooster 2023
10. Nieuwsbrief
11. Monitorings- en planningsdocument versie 3 mei 2023
12.SEH Dirksland
13.Vanuit de werkgroepen:

  • Verslag Paulina.nu 11 mei 2023
  • Verslag Meedoenfestival 15 mei 2023
  • SRGO

14.Rondvraag
15.Sluiting

Besloten gedeelte:
1. Toekomstbestendige clientenparticipatie door beleidsmedewerkers gemeente Goeree
Overflakkee (Gaby, Anita en Eric)
2. Inhoudelijke discussie Reïntegratieverordening Participatiewet 2023 G-O
3. Sluiting

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Rondeel, Middelharnis