21 februari 2023, Goeree-Overflakkee - Afgelopen vrijdag waren Steven Datema (lijsttrekker voor de ChristenUnie in de provincie Zuid-Holland) en Pieter Grinwis (Tweede-kamerlid voor de ChristenUnie) te gast op Goeree-Overflakkee voor een aantal werkbezoeken. Er werd gestart in Oude-Tonge met een bezoek aan het veelzijdige bedrijf van Tonnie van Peperstraten. De bezoekers kregen informatie over het bedrijf, met specifieke aandacht voor de “bewaarschuur van de toekomst”. Lees meer >>

Vervolg

Ook de mogelijkheden en projecten rond waterstof werden uitgebreid besproken. Aansluitend volgde een presentatie van Marijn Grinwis van CropConsult, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de advisering voor een optimaal productieproces van gewassen. Hij liet zien dat door het goed meten en registreren van bijv. de gewasgroei, het beschikbare vocht en mineralen in de bodem het productieproces sterk verbeterd kan worden.

Na Oude-Tonge werd er een bezoek gebracht aan het bedrijf Bi-Jovira van Cornelis Mosselman in Ooltgensplaat. Een pionier in de biologische regeneratieve landbouw. Nu de nieuwe werkmethoden een aantal jaren zijn toegepast zijn de verbeteringen o.a. zichtbaar in een rijker bodemleven en meer vogels en insecten. Goed rentmeesterschap is een grote drijfveer voor Cornelis, hij wil zo goed mogelijk zorg dragen voor Gods schepping. Om mensen kennis te laten maken met deze manier van landbouw en weer dichter bij de natuur te brengen zijn er regelmatig “oogstdagen” waarop mensen zelf hun oogst van het land mogen halen. Op het land liet Cornelis zien hoe mooi en rijk de bodem is. Het bezoek was onder de indruk van zijn verhaal en van de behaalde resultaten.

Het laatste adres was het bedrijf van de familie Groeneveld in Sommelsdijk. Huibert Groeneveld toonde zijn melkveebedrijf en de mooie camping die ook onderdeel van het bedrijf is. Daarnaast vertelde hij enthousiast over “de proeftuin van Pallandtpolder”, waar vernieuwende landbouw, natuur en onderwijs samenkomen.

Pieter en Steven waren onder de indruk van de drie bedrijven die bezocht werden. Steven: "Het is mooi om te zien hoe deze boeren werken aan natuurvriendelijke vormen van landbouw. De uitdagingen zijn groot en de oplossingen kunnen we alleen bereiken als we met de sector samenwerken."

De dag werd afgesloten met een regioavond in de recreatiezaal van de camping van de familie Groeneveld. Daar was uitgebreid de gelegenheid om met Pieter Grinwis en Steven Datema in gesprek te gaan over de grote zorgen die er zijn over de leefbaarheid op het platteland. De thema’s bouwen, toekomst voor agrariërs, bereikbaarheid en goed openbaar vervoer kwamen uitgebreid aan de orde. Steven en Pieter bedankten alle bezoekers voor hun input en vroegen hen om ook in de toekomst zorgen en vragen te blijven delen.

Tekst CU