Regio - De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat er in de Meije-graslanden geen plek meer is voor de veehouderij. Dit is in alle haast via een spoedbijeenkomst aan de boeren in het gebied medegedeeld. Vervolgens heeft de provincie een bijeenkomst belegd voor alle 300 boeren in het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. De provincie heeft deze bijeenkomst last-minute afgelast, zonder hierbij goed te onderbouwen waarom. Ook zijn niet alle genodigden van de afgelasting op de hoogte gebracht. LTO Noord is ontevreden over het besluit af en is teleurgesteld in de manier van communiceren. Lees meer >>

‘Eerst krijgen veehouders op een haastig belegde bijeenkomst te horen dat hun toekomst verdwijnt. Vervolgens wordt er een grotere bijeenkomst belegd en staan bijna 200 boeren voor een letterlijk dichte deur. Ik ben echt enorm teleurgesteld in deze manier van communiceren’, zegt Arie Verhorst, voorzitter LTO Noord Zuid-Holland.

Onverstandig

Bij de Nieuwkoopse Plassen loopt er momenteel een gebiedsproces. Hierin werken alle betrokkenen in het gebied samen aan een oplossing. Voor de Meije-graslanden heeft de provincie nu al aangegeven daar geen toekomst te zien voor de veehouderij. ‘Dat er opgaven zijn dat weten we wel, maar het is onverstandig om nu al één gebied uit te sluiten. Wij zijn juist samen bezig aan de oplossingen. Ik mis daarnaast ook een goede onderbouwing,’, zegt Arie Verhorst.

Excuses

LTO Noord heeft de onvrede en teleurstelling kenbaar gemaakt bij de provincie. Uiteindelijk is het wel in het belang van iedereen dat de provincie en de betrokkenen weer op een goede manier in gesprek kunnen. Daarbij zou het helpen als de provincie excuses aanbiedt voor de gang van zaken en in het vervolg met een meer menselijke maat handelt, persoonsgerichter communiceert en tijdens het hele proces meer maatwerk toepast.