5 januari 2023, Goeree-Overflakkee - Al weer een aantal maanden geleden kwam op de redactie een ingezonden brief binnen van Lisa Klompenhouwer, fractiemedewerker Provinciale Staten Z-H, bij Partij Voor De Dieren. Zij reageerde op een boerenprotest op 22 juni jl. langs de N59, en dan met name was haar reactie gericht op (de eigenaar van) de koe die daarbij aanwezig was. Desbetreffende eigenaar van koe Jolein (want zo heet ze), boer Rene Sauren reageerde dat hij "helemaal niet gecharmeerd van de leugens van Lisa was". Sauren vroeg om opheldering en heeft naar eigen zeggen: "de PVDD fractie van harte uitgenodigd op de boerderij van mijn gezin, om erover te praten en duidelijkheid te geven over mijn bedrijfsvoering...maar of ze gaan komen?!". Lees meer >>

Vervolg

Boer Rene Sauren heeft een bittere nasmaak aan de hele kwestie overgehouden. Hij zegt: "Naar aanleiding van ons goed georganiseerde en publieksvriendelijke boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen aan de N59/Schaapsweg, waar ik samen met collegaboeren en mijn koe Jolein aan meedeed, kreeg onze mooie dag een nare en bittere nasmaak. Op de dag zelf maakte mevrouw Lisa Klompenhouwer, fractiemedewerker Provinciale Staten Zuid-Holland bij de Partij voor de Dieren, zonder mijn toesteming een foto van mijn koe Jolein en liet deze publiceren met de tekst: "Koe steelt de show (..)"

Sauren: "Ze schreef een aantal van haar meningen uit, zonder ook maar enige vraag aan de desbetreffende boeren gesteld te hebben. Ze schreef ook nog een paar ongefundeerde dingen, onder haar eigen mening, over de landbouw- en stikstofcrissis. Dat op zich vind ik oké, want we leven in een vrij en democratisch land, waar het recht geldt van vrije meningsuiting. Tot zo ver, buiten de illegale fotosessie, nog niet echt een groot probleem, totdat ze onwaarheden over mijn koe Jolein ging schrijven. Ze schreef echt leugens en ik heb middels in een tegenbrief om opheldering gevraagd."

Boer Rene heeft in de brief schrijfster Lisa Klompenhouwer en de fractie van de PVDD niet alleen om opheldering gevraagd, maar ze ook van harte uitgenodigd op de boererij van zijn gezin. "Dat heb ik gedaan om erover te praten en ook om hun zo een duidelijk en reëel beeld te laten zien van mijn bedrijfsvoering. Ik heb niets te verbergen!"

Na drie maal een uitnodiging doen en een datum gepland te hebben, werden die steeds door de PVDD geanuleerd en is, zo zegt Rene: "..de boeren emmer bijna vol! De reden die PVDD aanvoert als ze hun afspraak weer niet na kunnen komen is dat ze te druk zijn met het voorbereiden van de Provinciale Staten verkiezing van maart aanstaande. En ze willen eventueel wel in april 2023 komen. Maar we moeten nog maar eens zien of ze dan wel woord houden! Als je in mijn ogen, als volksvertegenwoordigers, zo tegenover en in de samenleving staat, dan heb je in mijn ogen de plank volledig misgeslagen!"

Hoor en wederhoor

Uiteraard is de Partij Van De Dieren om een reactie gevraagd. Zodra deze binnenkomt op de redactie zal deze onderaan dit artikel worden geplaatst.