28 november 2022, Stad aan t Haringvliet - De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee overwegende dat het gewenst is om in het kader van de proeftuin Stad Aardgasvrij binnen het Programma Aardgasvrije Wijken onder de hieronder te noemen rechthebbenden een draagvlakmeting te houden teneinde de democratische legitimiteit en waardering van een bepaald voornemen vast te kunnen stellen. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van afgelopen 20 september, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de navolgende Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee. Lees meer >>

LEES MEER in Gemeenteblad 2022 >>

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Datum publicatie: 22-11-2022, door gemeente Goeree-Overflakkee in Gemeenteblad 2022, 507580.