Goeree-Overflakkee - Met de eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling, op donderdag 7 juli, pal voor het zomerreces, leek de metamorfose in de volksvertegenwoordiging te zijn afgerond. De wethouders waren benoemd en geïnstalleerd en ook de nieuwe raadsleden hadden hun plekje ingenomen. Maar nog deze zelfde maand ontstaat er onverwacht alweer een nieuwe mutatie. Willy Heintjes, fractie Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, deelde in een mail aan de griffie en de voorzitter van de VKGO-fractie mee dat hij per 1 augustus zijn raadslidmaatschap neerlegt. Dit om persoonlijke redenen. Lees meer >>

Vervolg

Waardering
Aat van Alphen, fractievoorzitter, geeft aan dat VKGO het vertrek van Willy Heintjes betreurt maar uiteraard zijn besluit respecteert. Hij spreekt zijn waardering uit voor de inzet en het werk dat Heintjes vele jaren voor de fractie en voor de gemeenschap Goeree-Overflakkee heeft verricht.

Voordracht Leo Schellevis

Met het aangekondigde vertrek van raadslid Willy Heintjes komt er op de kieslijst van VKGO een plaats vrij voor Leo Schellevis uit Sommelsdijk. Vanuit de fractie zal hij als kandidaat worden voordragen voor benoeming en installatie in de raad. Dat kan plaatsvinden in de eerste vergadering na het zomerreces op donderdag 15 september. Schellevis stond bij de verkiezingen als nummer 10 bij VKGO op de lijst.

Door Jaap Ruizeveld