Middelharnis - Aanstaande woensdag 29 juni 2022 houdt de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een extra vergadering. "Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van de wethouders Tea Both-Verhoeven en Peter Feller. Aansluitend zullen de vier coalitiepartijen VKGO, SGP, CDA en PvdA het coalitieprogramma presenteren aan de gemeenteraad. Na besluitvorming kunnen de voorgestelde wethouders worden geïnstalleerd. Op de plaatsen die in de gemeenteraad vrijvallen worden vervolgens drie nieuwe raadsleden benoemd en geïnstalleerd voor VKGO, CDA en PvdA." Lees hieronder meer >>

Vervolg

De vergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen via internet op goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl. Ook de vergaderstukken zijn daar te vinden. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering in de raadzaal in Bestuurscentrum Het Rondeel bij te wonen.

De raadsleden behandelen tijdens deze vergadering ook het volgende onderwerp:

  • Benoeming raadsleden in diverse functies n.a.v. wethoudersbenoemingen;
  • Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen t.b.v. Ouddorp Bad.

Verder worden er geen inhoudelijke zaken behandeld tijdens deze vergadering. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering op 7 juli a.s.

Agenda en stukken

De agenda van deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de vergaderkalender op de gemeentelijke website.

Live-uitzending

Zoals gebruikelijk wordt de raadsvergadering live uitgezonden via internet, op 29 juni 2022 vanaf 19.30 uur. Daarna is de vergadering ook altijd achteraf terug te kijken.

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee