10 juni 2022, Middelharnis - Voor de raadsvergadering van donderdag 2 juni jl. stond het voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan ‘Nieuwe Handelskade, Oude-Tonge’ op de agenda. De gemeenteraad nam tijdens deze vergadering nog geen besluit. "Dat kon niet, omdat de anterieure overeenkomst nog niet klaar is", aldus gemeente Goeree-Overflakkee. Lees meer >>

Vervolg

In deze overeenkomst maken betrokken partijen, als gemeente, projectontwikkelaar en bouwer afspraken over de betaling van kosten, ontstaan door de wijziging van het bestemmingsplan.

De raad heeft op 2 juni wel gesproken over de voorgestelde verandering van het bestemmingsplan. Maar in de oordeelsvormende fase. De raadsleden wisselen in deze fase met elkaar van gedachten over het onderwerp.

Het is wachten tot afronding van de anterieure overeenkomst. In een raadsvergadering daarna kan de raad beslissen over het gewijzigde bestemmingsplan “Nieuwe Handelskade, Oude-Tonge’. Het streven is behandeling in de raad voor het zomerreces of in de eerstvolgende vergadering daarna (15 september). Dan worden ook de ingediende zienswijzen beantwoord.

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee