9 mei 2022, Landelijk - Dinsdag 3 mei jl. werd in het Europees Parlement gestemd over het initiatiefrapport “Towards a sustainable blue economy”. In het rapport van Isabel Carvalhais, Portugees Europees Parlementslid namens de socialisten, werd om een verbod op het gebruik van bodemberoerende visserijen in alle beschermde gebieden gevraagd in paragraaf 116. Wederom een ongefundeerde aanval op de visserijsector die ditmaal deels is afgeslagen. Lees hieronder het hele artikel van de Nederlandse Vissersbond.

Aanpassingsvoorstel aangenomen

De weken voorafgaand aan de stemming over het rapport is er hard gewerkt aan zogenaamde amendementen, aanpassingsvoorstellen op de tekst van Carvalhais. Onder aanvoering van Pierre Karleskind, voorzitter van de visserijcommissie van het Europees Parlement, werd een aanpassingsvoorstel opgesteld wat tijdens de stemming is aangenomen. In de aangepaste tekst is opgenomen dat de Europese Unie wordt opgeroepen om het gebruik van schadelijke vistechnieken te verbieden in de beschermde gebieden op zee op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies. En wordt gepleit om subsidie (EMVAF) beschikbaar te stellen om de transitie naar selectievere en minder schadelijke vistuigen te faciliteren.

Dialoog in plaats van resoluut verbod

Het aangenomen amendement van Karleskind kan nog steeds zorgen voor discussies over de bodem(beroerende) visserij in beschermde gebieden maar biedt in ieder geval de ruimte voor een dialoog. Het onderwerp werd ook besproken in het overleg wat de visserijsector afgelopen vrijdag in Scheveningen had met onder andere Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert Jan Ruissen (SGP). Naast hen ondertekenden ook Jan Huitema (VVD), Annie Schreier- Pierik (CDA), Caroline Nagtegaal (VVD), Malik Azmani (VVD), Bart Groothuis (VVD), Tom Berendsen (CDA) en Catharina Rinzema (VVD) het amendement van Karleskind. Vanuit de Europese visserijsector is er ook hard gewerkt om het verbod af te wenden. Met name vanuit Europêche en binnen de European Bottom Trawling Association (EBFA), de Europese vereniging van visserijorganisaties die de belangen voor de bodemtrawlvisserij behartigt en waar ook de Nederlandse Vissersbond en PO Delta Zuid bij zijn aangesloten, is belangrijk werk verricht. Dank voor de inzet van dit team en ook de Nederlandse EP-ers.

Betekenis van een initiatiefrapport

Niet alleen het amendement van Karleskind werd aangenomen, ook een drietal andere amendementen die in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor de visserijsector. Er dient nog benadrukt te worden dat het Blue Economy rapport een zogenaamd initiatiefrapport is. Dat is feitelijk een verzoek vanuit het Europees Parlement aan de Europese Commissie om met een formeel wetsvoorstel te komen. Een initiatiefrapport heeft niet de status van een wetgevende procedure maar kan gezien worden als een belangrijk politiek signaal aan de Europese Commissie.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.