Goeree-Overflakkee - Eind april gaf gemeente Goeree-Overflakkee middels een persbericht te kennen dat men ging starten met het weghalen van overbodige obstakels en verkeersborden op ons eiland én een nieuwe richtlijn vast heeft gesteld, voor het plaatsen van nieuwe obstakels. We vroegen aan de gemeente wat die nieuwe richtlijn inhoudt. Lees hieronder het antwoord van de woordvoerder >>

Vraag en antwoord

Vraag: "Wat zijn de nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van obstakels en verkeersborden?"

Woordvoerder gemeente: "Hieronder een beschrijving van de richtlijn."

De richtlijn bevat concrete afspraken over het weghalen en plaatsen van obstakels. We gaan werken met een meerjarenplanning. De afspraken worden opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Goeree-Overflakkee (LIOR). De LIOR is een document waarin de (wettelijk) eisen en richtlijnen zijn opgenomen over de inrichting van onze de openbare ruimte.

Kort samengevat houdt de richtlijn het volgende in:

  1. Het uitgangspunt is om zo min mogelijk obstakels op het eiland te plaatsen. Het beleid is om in principe geen afzetpalen toe te passen. Er zijn uitzonderingen, onder meer bij een wegversmalling, in een bocht of bij een fietspad (om andere voortuigen te weren).
  2. Bij de plaatsing van obstakels gelden de volgende regels:
  • Bij een nieuw werk kunnen veel obstakels na twee jaar verwijderd worden, bijvoorbeeld omdat de tegels van een trottoir voldoende zijn gesetteld.
  • Bij de oplevering van een rennovatiewerk of nieuw werk, dient de directievoerder in samenwerking met de opzichter van de buitendienst in het proces-verbaal te bepalen welke obstakels (na twee jaar) verwijderd kunnen worden.
  • De opzichter neemt het verwijderen van deze obstakels op in de planning van de buitendienst.
  • Bij uitvoering van de werkzaamheden (na twee jaar) worden de desbetreffende obstakels verwijderd.
  • De verwijdering van de obstakels worden verwerkt in de tekening van de betreffende locatie.
  • De aangepaste tekening wordt via de opzichters teruggestuurd naar de systeembeheerder van de gemeente, zodat de obstakels weer uit het online registratiesysteem gehaald kunnen worden.
  • Een deel van de obstakels wordt door de gemeente Goeree-Overflakkee op voorraad genomen en hergebruikt. Deze obstakels kunnen in een nieuw werk, bij een rennovatieproject of op andere locaties op het eiland hergebruikt worden, mits het past in de richtlijnen voor het plaatsen van obstakels (LIOR). Daarnaast wordt een deel van de verkeersborden hergebruikt door middel van het zogenaamde Resign concept van "Pol".