18 maart 2022, Middelharnis - Na het sluiten van de stembussen afgelopen woensdagavond zijn alle stembiljetten geteld. Nu is ook de uitslag op zowel partij- als kandidaatniveau bekend. Het gaat om de laatste voorlopige einduitslag. De uitslag is pas definitief als het hoofdstembureau de uitslag van de stemming vaststelt. "Op maandag 21 maart om 10:00 uur is er, in de raadzaal van Het Rondeel in Middelharnis, een zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau). Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming vastgesteld. Ook worden de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekendgemaakt. Direct na de zitting wordt de officiële uitslag openbaar gemaakt." Lees meer >>

In totaal waren er 41.083 stemmers opgeroepen in de gemeente Goeree-Overflakkee. In totaal zijn er 26.231 geldige stemmen uitgebracht. Daarnaast waren er 30 blanco stemmen en 32 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage is daarmee 64%.

Na het tellen van de stemmen op partij- en kandidaatniveau is de zetelverdeling als volgt:

Zetelverdeling
Partij Zetels
SGP 7
Vitale Kernen GO 7
CDA 6
VVD 2
PvdA 2
ChristenUnie 2
Partij vd Jongeren 0
D66 1
Groep Jan Zwerus 4

Dit is dus de laatste voorlopige einduitslag.

Zitting van het hoofdstembureau op maandag 21 maart

Op maandag 21 maart om 10:00 uur is er, in de raadzaal van Het Rondeel in Middelharnis, een zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau). Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming vastgesteld. Ook worden de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekendgemaakt. Direct na de zitting wordt de officiële uitslag openbaar gemaakt. De zitting is live online te volgen.

De zitting wordt kort geschorst om kiezers de gelegenheid te geven eventueel bezwaar in te dienen. Als u bezwaar hebt, kunt u tijdens de schorsing bellen naar telefoonnummer 06 – 31 14 77 97 of een e-mail sturen naar: kcc-bo@goeree-overflakkee.nl.