Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee: "Bent u een horecaonderneming, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming of organisatie op Goeree-Overflakkee? Heeft u eind 2021 extra kosten moeten maken voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding." Lees hieronder meer in een persbericht van gemeente Goeree-Overflakkee >>

Subsidie aanvragen

De maximale subsidie per aanvraag is €2.000,00. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van een complete aanvraag afgehandeld, uiterlijk voor 1 april 2022. Er geldt een subsidieplafond van €130.130,00. Wanneer aan het eind van de looptijd van de regeling het subsidieplafond nog niet is bereikt, dan worden de meerkosten (> € 2.000,00) zoals aanwezig in de aanvragen evenredig vergoed.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met dinsdag 15 februari 2022. Aanvragen die zijn ingediend na deze datum worden niet door de gemeente in behandeling genomen. Op goeree-overflakkee.nl vindt u alle informatie over hoe u het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling in kunt vullen en toe kunt sturen.

Welke kosten komen in aanmerking?

De kosten die voor de subsidie in aanmerking komen zijn de kosten die gemaakt zijn in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Het gaat hierbij om kosten als verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten of een verschuldigde vrijwilligersbijdrage. Ook verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten die verband houden met de loonkosten komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Daarnaast telt de vergoeding ook voor kosten die gemaakt zijn als het gevolg van externe inhuur. Denk hierbij aan de kosten van werving en selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten. U kunt ook materiële kosten indienen die gemaakt zijn om het toegangsbewijs en het identiteitsdocument te controleren. De verschuldigde BTW die niet in aftrek kan worden gebracht, voor zover deze verschuldigd is over de hierboven genoemde kostenposten, kunt u eveneens terugvragen.

Heeft u vragen? Belt u dan met gemeente Goeree-Overflakkee op het algemene telefoonnummer 14 0187.