Ouddorp - Een groot aantal bewoners en bezoekers van badplaats Ouddorp heeft zich de afgelopen maanden uitgesproken tegen de komst van een woonwijk aan de noordrand van het dorp, pal tegen de duinenrij. Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) schreef "een zo zakelijk mogelijke samenvatting van onze discussie met de gemeente Goeree-Overflakkee over Ouddorp bad Oost...." Lees hieronder meer >>

Ouddorp Kust Ruimte & Rust - verslag

Op twee stukken grond, die u nog een agrarische bestemming hebben, wil projectontwikkelaar Estate Invest uit Middelharnis een hotel en 38 grote villa’s gaan bouwen. Dit plan, dat bekend staat als Ouddorp Bad Oost, stuit op steeds meer weerstand uit de bevolking, en uit de politieke partijen van Goeree-Overflakkee.

De projectontwikkelaar heeft van de gemeenteraad unaniem toestemming gekregen om drie hectare open akkerland langs de Oude Nieuwelandsweg te bebouwen. Deze wijziging van het bestemmingsplan is in voorjaar 2019 door de Raad van State vernietigd, met verwijzing naar de nieuwe stikstofregels die door diezelfde Raad zijn vastgesteld.

Twee jaar later heeft Estate Invest ervoor gekozen geen wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen, maar meteen een omgevingsvergunning, in vijf deelplannen opgeknipt. Door deze procedurele keuze kan de gemeenteraad niet meer inhoudelijk debatteren over het plan. Het college van B&W doet een voorstel, de gemeenteraad kan slechts een verklaring van geen bezwaar afgeven, of zich daarvan onthouden.

Ouddorp Kust Ruimte & Rust, een burgerinitiatief dat onder de mantel van Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee valt, verzet zich al jaren tegen Ouddorp Bad Oost. Naar de mening van OKRR worden de laatste open stukken grond waarover je vanuit het dorp naar de duinen kunt kijken, nu volgebouwd met erg grote villa’s (‘duizendkuubers’), die opnieuw een aanslag vormen op de schoonheid van de kop van het eiland.

OKRR heeft de afgelopen maanden meerdere nieuwsbrieven geschreven over Ouddorp Bad Oost en deze verzonden naar de 1100 abonnees. In de eennalaatste nieuwsbrief heeft OKRR nadrukkelijk naar de mening van de lezers gevraagd. Daarop is massaal gereageerd: 3 lezers zijn voor het plan, 297 tegen. In uitvoerige stukken maken de inzenders duidelijk waarom Ouddorp Bad Oost niet door mag gaan. De laatste nieuwsbrief is vergezeld van alle (geanonimiseerde) reacties op 22 december aangeboden aan wethouder Daan Markwat.

Het is momenteel onduidelijk of de aanvragen voor de omgevingsvergunningen voor of na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden behandeld. Het is in ieder geval interessant te volgen wat de standpunten zullen zijn van de politieke partijen over Ouddorp Bad Oost. Er valt straks wat te kiezen.

Tekst OKRR