Goeree-Overflakkee - De Groep Jan Zwerus op Goeree-Overflakkee wordt BoerBurgerBondgenoot van de landelijke partij BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. "Afgelopen vrijdag 7 januari 2022 reisden drie leden van Groep Jan Zwerus af naar Deventer en tekenden Thomas Kom (bestuurslid Groep Jan Zwerus) en Erik Stegink (bestuursvoorzitter BBB) namens beide partijen een intentieverklaring waarbij Groep Jan Zwerus een BBBondgenoot wordt...." Lees meer >>

Zwerus is blij met het ‘lijntje met Den Haag’
Het bondgenootschap verschaft Groep Jan Zwerus meer middelen, maar ook meer aandacht en aantrekkingskracht. De Groep Jan Zwerus blijft een onafhankelijke lokale partij met een eigen programma, maar schaart zich wel achter de standpunten uit het landelijke verkiezingsprogramma van BBB. De toekomstige raadsleden worden ook lid van BBB. Zij kunnen hierdoor bij BBB gebruik maken van bijvoorbeeld opleidingstrajecten en hebben een rechtstreekse lijn met de landelijke fractie in Den Haag.

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 kunnen de BBB bondgenoten in het land onderling ook een platform vormen, zodat kennis, ervaring, moties etc. uitgewisseld kunnen worden.
‘Het is de intentie om met goede wil en gezond verstand een mooi bondgenootschap te bewerkstelligen’, aldus Jan Zwerus.

Fractievoorzitter Caroline van der Plas van de landelijke BBB, hoopt op een goede samenwerking met de lokale partij. ‘Ook voor ons is het handig om goede lijntjes te hebben met lokale partijen in het land. Dit bondgenootschap op Goeree-Overflakkee past daar bij.

Foto: "Mooie woorden voor de burgers, boeren en vissers op Goeree-Overflakkee van Caroline van der Plas".