Goeree-Overflakkee - "Maarten Schutte gaat de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 aanvoeren." Dat is dinsdag unaniem besloten door de leden van D66 op het eiland. Maarten Schutte is 54 jaar en afkomstig uit Stad aan ’t Haringvliet. Gevraagd naar zijn lijsttrekkerschap laat Schutte weten zich erg vereerd te voelen. Lees hieronder meer >>

Vervolg

Gevraagd naar zijn lijsttrekkerschap laat Schutte weten zich erg vereerd te voelen. “We gaan met veel enthousiasme aan de slag om het eiland een mooie toekomst te geven. Dat doen we met hulp van onze inwoners. Door niet naar een onderbuikgevoel te luisteren, maar onze standpunten te vormen op basis van kennis, feiten en wetenschap. Een politiek voor en door de inwoners.” D66 GO laat weten alle vertrouwen te hebben in Schutte als lijsttrekker: “We hebben in Maarten de persoon gevonden die zich constructief en verbindend inzet voor de gemeente en de bewoners goed kan vertegenwoordigen.”
De nieuwgekozen lijsttrekker geeft aan dat D66 meer balans wil zien in het beleid van de gemeente. Zo wordt de rust en de ruimte van het eiland gezien als een enorm voordeel. Echter, de voorzieningen die men wel aan ‘de overkant’ kan vinden worden gemist. D66 vindt dat daar verandering in moet komen. “Daar hoort ook bij dat de winkeliers op zondag open kunnen. Ook moet de gemeente zich keihard inzetten voor een eerlijke kans op de woningmarkt. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het eiland verbeteren.”

Belangrijk daarin is de manier waarop D66 te werk wil gaan. Schutte: “Ik maak mij zorgen om de snel opkomende tweedeling in de maatschappij. Ik zal ernaar streven om in de gemeenteraad te zoeken naar oplossingen om de stem van de inwoners van GO te vertegenwoordigen. We doen dit door in gesprek te gaan met inwoners, dorpsraden en belangenverenigingen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn; waar je de één tevreden zal stellen zal de ander teleurgesteld zijn. We willen een gemeente die actief samenwerkt met burgers en beleid opstelt dat uitvoerbaar is.” De rest van de kandidatenlijst zal worden gepresenteerd tijdens een online kerstborrel op 18 december om 19:00.