16 november 2021, Goeree-Overflakkee - "Pak de integrale verslavingszorg op ons eiland voortvarend op!" Dit signaal gaf PvdA raadslid Petra ’t Hoen wethouder Bruggeman nogmaals mee bij de behandeling van het zgn. Ijslandse Model voor preventie bij alcohol, drugs en roken. In de raadsvergadering van 4 november jl. is raadsbreed ingestemd met de toepassing van dit model in de gemeente Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder.

Vervolg

Ook de PvdA was blij dat de wethouder zo voortvarend de preventie aanpak voor verslaving oppakt. Het Ijslandse model beoogt met ouders, scholen, jeugdzorg, verenigingen en andere partners een positieve leefomgeving voor jongeren te scheppen. Dit om misbruik van alcohol en drugs te voorkomen alsook roken. De gemeenteraad is gevraagd zich voor een periode van 10 jaar te committeren.

De PvdA doet dat graag, maar Petra ’t Hoen vroeg de wethouder wel om periodieke evaluaties, zodat je kunt leren en bijsturen. Preventie van verslaving moet hand in hand gaan met hulpverlening, bestrijding criminaliteit en terugvalpreventie.

Onderdeel van het voorstel van het college was het uitstel van het rioolwateronderzoek van 2022 naar 2024. De PvdA is hier geen voorstander van. Immers, meten is weten. Een raadsmeerderheid volgde wel het voorstel om in 2024 dit onderzoek te doen. Mogelijk dat dan naast drugs ook een indicator voor alcoholgebruik kan worden opgenomen.

Wilt u uw mening kwijt over de PvdA inzet op het onderwerp verslavingszorg of over andere onderwerpen en wilt u die met ons delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse inloopfractie.

In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO.

Tekst PvdA Goeree-Overflakkee.