14 oktober 2021, Ooltgensplaat – In het kader van de Dag van de Trekvogel op zaterdag 9 oktober heeft een delegatie van de Werkgroep Zuid-Hollandse Eilanden van de Partij voor de Dieren een actie gehouden bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman. Zijn bedrijf, Bi-Jovira is één van de weinige biologische landbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder.

Vervolg

Bij biologische strokenteelt zijn de gewassen in stroken afwisselend gezaaid, waartussen ook enkele stroken ingezaaid met boekweit om de insecten en hun natuurlijke vijanden aan te trekken. Er worden geen chemische gewasbestrijdingsmiddelen of kunstmest meer gebruikt. Door de afwisseling krijgen ziektes en plaagdieren veel minder kans. Als actie heeft de Werkgroep meegeholpen met het oogsten van een perceelstrook rode kool.

Biologische landbouw heeft de toekomst

Vier jaar geleden schakelde Mosselman om naar de biologische strokenteelt omdat hij geen toekomst meer zag in de traditionele manier van boeren. De biodiversiteit nam af door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook raakte de grond uitgeput en was steeds moeilijker te bewerken door inklinking. Jaar na jaar ziet hij nu zijn grond als het ware weer tot leven komen. Naast het toegenomen bodemleven groeien de gewassen ook harder en inklinking neemt nu maar 10% van de oppervlakte in beslag. Omdat hij op deze manier weer meer boer is en minder afhankelijk van partijen om hem heen, krijgt hij weer positieve energie en meer vrijheid. Veel steun ervaart hij aan Bakker Barendrecht / Albert Heijn, die een groot deel van de producten voor een nette prijs afnemen. Daarmee participeren zij serieus in zijn zoektocht naar een meer volhoudbare groententeelt. Dat kun je van de overheden helaas niet zeggen.

Trekvogels en biodiversiteit

Doordat de gewassen na elkaar worden geoogst en er daarna weer een ander gewas wordt ingezaaid is een groot deel van het land altijd begroeid. Mede daardoor is het elke zomer een bont feest van fladderende, zoemende en kruipende insecten. Ook is er een toename van hazen, zwaluwen, kraaien, meeuwen en roofvogels. Biologische strokenteelt is van enorme betekenis voor bedreigde soorten weide- en trekvogels zoals de Grutto, de Velduil, de Veldleeuwerik en de Grauwe Kiekendief, om er maar een paar te noemen.

De werkgroep Zuid-Hollandse Eilanden van de PvdD dankt boer Mosselman voor deze leerzame ervaring en wenst hem veel succes bij zijn belangrijke werk! De bescherming van de biodiversiteit is niet alleen van levensbelang voor de overlevingskansen van trekvogels maar ook voor de mens!