8 september 2021, Ouddorp - "Direct vragen gesteld over nieuwe vergunningsaanvragen voor hotel en woningen in Ouddorp" - CDA-raadslid Dirk Pijl uit Goedereede-Havenhoofd is na een jaar ziekte voldoende hersteld om het raadswerk weer op te pakken. Op advies van zijn arts moest hij eerder het raadslidmaatschap neerleggen om in alle rust te kunnen herstellen van de gevolgen van het coronavirus dat hem in september 2020 trof. Zijn gezondheidssituatie is de laatste tijd flink verbeterd, waardoor hij bij de eerstvolgende raadsvergadering weer zijn plaats hoopt in te nemen. Lees hieronder meer.

Vervolg

Dat hij een pas op de plaats moest doen met zijn inzet en betrokkenheid bij de gemeenteraad viel hem zwaar. "Het is verdrietig, maar ik moest deze keuze voor mijn gezondheid maken. Ieder die mij kent weet dat dit voor mij niet meevalt. Je voelt je als het ware nu buitenspel staan. Al ruim 19 jaar ben ik volksvertegenwoordiger”, gaf Dirk Pijl destijds aan.

Vragen over project Ouddorp-Bad

Direct na zijn terugkeer als raadslid heeft Dirk Pijl schriftelijke vragen ingediend aan het gemeentebestuur over de nieuwe aanvragen voor vergunningen voor het bouwen van een hotel en 40 woningen aan de Oude Nieuwlandseweg in Ouddorp. De Raad van State heeft in april 2020 een streep gezet door dit plan Ouddorp Bad-Oost, omdat het onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van stikstof voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied “Duinen Goeree & Kwade Hoek”.

Het Goereese raadslid wil van het gemeentebestuur weten welke veranderingen er doorgevoerd zijn dat dit plan nu wel aan de stikstofeisen zou voldoen en met welke reden de vergunningsaanvraag gesplitst is in vier aparte aanvragen. Ook vraagt Pijl of het college van burgemeester en wethouders deze nieuwe aanvragen volgens het ontwikkelkader verblijfsrecreatie beoordeeld. Dit kader is in 2019 met volle instemming van het CDA door de gemeenteraad vastgesteld en stelt duidelijk dat bijvoorbeeld op de Kop van Goeree geen nieuwe recreatieparken ontwikkeld mogen worden en ook geen recreatiewoningen op agrarisch bestemde grond.