Goeree-Overflakkee - Waterschap Hollandse Delta deelt dat bestuurder Anne Mollema een bezoek heeft gebracht aan het Zoetwaterkanaal op Goeree-Overflakkee. Door het openen van de Haringvlietsluizen is het water in het Haringvliet zouter geworden. "Om toch te zorgen voor voldoende zoet water op het eiland, nu én in de toekomst, is het Zoetwaterkanaal aangelegd. We onderzoeken nu of het mogelijk is om de oevers van dit kanaal meer natuurvriendelijk te maken. Een natuurvriendelijke oever loopt meer geleidelijk af en zorgt voor meer gevarieerde begroeiing, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit", aldus het Waterschap.

Bron Facebook.com/hollandsedelta