11 juni 2021, Landelijk - LTO Noord heeft op voordracht van haar vertrouwenscommissie Leen de Geus voorgedragen als nieuw bestuurslid voor de fractie ongebouwd van Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Woensdag 9 juni jl. is de Geus officieel beëdigd. Hij vult hiermee de plek in van de teruggetreden Johan van Driel. Leen de Geus (63) is bestuurlijk ervaren en stevig agrarisch geworteld. Lees hieronder meer.

Vervolg

‘Leen is een ware bestuurder. Hij is in het waterschap zeker op zijn plaats. Hij heeft veel ervaring en dat is precies wat nu nodig is’, aldus LTO Noord-bestuurder en voorzitter van de vertrouwenscommissie Arie Verhorst. Leen de Geus heeft al 40 jaar een akkerbouwbedrijf in Mookhoek en is altijd bestuurlijk actief geweest. Zo is hij in het verleden Hoofdingeland geweest voor de Waterschap de Groote Waard. Momenteel is hij onder andere bestuurslid bij de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard en doet hij met zijn eigen akkerbouwbedrijf mee met de pilot HWodKa waarin wordt ingezet op peilgestuurde drainage (een manier om water op de landbouwgronden langer vast te houden). Daarnaast heeft Leen een master in bestuurskunde.

‘We hebben het voorrecht om te mogen boeren in een delta met zoet oppervlaktewater en daar moeten we heel zuinig op zijn. Dat is ontzettend belangrijk en tegelijkertijd niet vanzelfsprekend. Ik vind het heel belangrijk dat we ook in de toekomst nog zoet oppervlaktewater hebben. Mede daarom neem ik graag deel in het waterschap. De hele wereld is jaloers op ons, dus laten we dat koesteren', aldus Leen de Geus.

Bestuurlijke continuïteit

Op 11 maart 2021 traden alle heemraden van het waterschap af, waaronder agrarisch bestuurder de heer Van Driel. De aanleiding was het rapport over het bestuurlijk functioneren van het waterschap. Hiermee ontstond er een bestuurlijke crisis. Enige weken later heeft de heer Van Driel zich ook teruggetrokken als lid van de fractie ongebouwd. Daardoor was de fractie ongebouwd niet volwaardig bezet. Gezien de noodzaak van een volwaardige fractie heeft LTO Noord heeft gekozen voor een snelle en zorgvuldige vervulling van de vacature. Met Leen de Geus is de fractie weer compleet en is de bestuurlijke continuïteit bij de agrarische fractie gewaarborgd.