29 maart 2021, Goeree-Overflakkee - VVD Goeree-Overflakkee is positief over het besluit om de 'Aanvraag Status Nationaal Park NLDelta' uit te stellen. Dit is besloten naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de plannen. De VVD Goeree-Overflakkee trok hier begin februari hard over aan de bel. Er is volgens de partij onvoldoende duidelijk over de economische, juridische en bestuurlijke consequenties. "Het Nationaal Park NLDelta moet een zogenoemd nationaal park nieuwe stijl worden. Hierin worden niet alleen de natuurgebieden opgenomen, maar ook overig landoppervlak. Zo zou heel Goeree-Overflakkee onder NLDelta vallen." Lees hieronder meer.

De VVD Goeree-Overflakkee was zeer kritisch op dit voornemen. Ook het bedrijfsleven heeft inmiddels haar bezwaren kenbaar gemaakt.

“Het is op dit moment onvoldoende duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn. We zien aan de hele stikstof problematiek dat we heel erg moet oppassen wat we besluiten. De juridische consequenties van deze nieuwe status zijn onvoldoende duidelijk. Wij willen op geen enkele manier extra beperkingen voor onze inwoners en ondernemers”, aldus raadslid Ellen Nijssen. Ook heeft de VVD vragen bij de zogenoemde ‘beheerautoriteit’ en de bevoegdheden ervan. De partij was ook kritisch op het feit dat ondernemers, landbouwers, vissers en inwoners niet zijn betrokken.

Inmiddels is besloten de aanvraag voor NLDelta uit te stellen en de tijd te nemen om diverse partijen in het gebied meer te betrekken bij de planvorming. De VVD is positief over deze tussenstap, maar nog niet gerust. De partij heeft meer dan 20 vragen gesteld aan het college. “Er zijn nog veel vragen die beantwoord zullen moeten worden voordat wij met een dergelijke aanvraag kunnen instemmen”, volgens Nijssen.