19 januari 2021, Regio - De provincie Zuid-Holland gaat het makkelijker maken om te experimenteren met het hergebruik van groenafval, bijvoorbeeld bermmaaisel. Wie met een goed plan komt, kan in Zuid-Holland voortaan sneller aan de slag. Nu wordt groenafval juridisch gezien als 'afval'. Het moet daardoor ook als afval afgevoerd en verwerkt worden, en mag niet zomaar in de bodem terechtkomen. "Terwijl dit in het geval van groenafval soms juist kansen biedt. Bermmaaisel kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bodemverbeteraar of meststof. Er zijn diverse ondernemers en onderzoekers die daarmee willen experimenteren...." Lees hieronder meer.

Vervolg

Als bevoegd gezag kan de provincie daarvoor in sommige gevallen ontheffing afgeven. Dat is tot nu toe een paar keer gebeurd, maar blijkt erg onduidelijk. Daarom heeft de provincie dit nu in een beleidsregel vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat ondernemers met een goed plan sneller aan de slag kunnen.

Circulair Zuid-Holland

Het besluit is een van de stappen die de provincie zet bij de overgang naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. De provincie werkt daar samen aan met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het opnieuw gebruiken van groenafval is daarbij een van de aandachtspunten. In dit geval werkt de provincie in de uitvoering voor heel Zuid-Holland samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zij verlenen namens de provincie de ontheffingen.

Tekst Zuid-Holland