Goeree-Overflakkee - "Goeree-Overflakkee, even niet de gemeente waar je trots op hoeft te zijn!" Het is spijtig maar helaas geeft deze zin het gevoel weer dat bij ons, maar zeker ook bij veel jongeren en bij veel ouders op Goeree-Overflakkee, leeft. Eerder werd een bericht geplaatst op de Facebookpagina van de Groep Jan Zwerus (GJZ) op 10 december jl dat de gemeente bezig was met het weghalen van hutten die de jongeren vol trots met elkaar gebouwd hadden. "De jongeren kregen van de gemeente te horen dat hun hutten tijdelijk afgebroken moesten worden omdat deze met oud en nieuw door vuurwerk in brand konden vliegen. Als Groep Jan Zwerus vonden wij dit vreemd omdat in alle voorafgaande jaren deze hutten niet afgebroken hoefden te worden met Oud en Nieuw...." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Naar aanleiding van het afbreken van de hutten heeft GJZ schriftelijke vragen bij de wethouder ingediend voor een nadere verklaring. Op 23 december is in Den Bommel een hut weggehaald. Deze hut stond er al 6 jaren en is door jongeren op een creatieve en positieve manier opgebouwd. Deze donderdag werd ik gebeld door diverse ouders en jongeren die betrokken zijn bij deze hutten en zij uitten behoorlijk hun ongenoegen over het gedrag van de Boa’s. Mij is meegedeeld dat de medewerkers van de buitendienst van onze gemeente vervelende en arrogante opmerkingen maakten tegen de jongeren van de hutten en tegen hun ouders. Ik beloofde actie te ondernemen en belde het telefonische voorportaal van de gemeente op en kreeg de boodschap van de Buitendienst dat zij de opdracht uitvoerden die zij hadden gekregen van handhaving om de hutten af te breken. Handhaving wenste niet aan de telefoon te komen maar een uiterst vriendelijke telefoniste vertelde dat de hut was weggehaald omdat de hutten het bos verloederde. Maar toen ik aangaf dat de hutten al 6 jaar getolereerd werden werd mij meegedeeld er dat deze hutten na Oud en Nieuw wel weer opgebouwd mochten worden."

Angst slechte raadgever

"Aangezien er nu een vuurwerkverbod is, is de angst van de gemeente een slechte raadgever. Een ambtenaar van de gemeente kwam met het idee dat deze hutten in de brand konden vliegen door vuurwerk. Zonder te overleggen met de jongens en hun ouders werden deze hutten weggehaald. Als de gemeente wel met de jongens had gesproken dan hadden de jongeren de ambtenaar kunnen vertellen dat zij hun hutten hadden beschermd tegen vuurwerk. Als de gemeente vooraf de jongeren had geïnformeerd wanneer de hutten weggehaald zouden worden dan waren de ouders bereid geweest om de vele materialen zoals het hout en pallets op te slaan. Nu is al het zuurverdiende geld van deze jongeren weg door het arrogante gedrag van de gemeente."

"De dorpsraad heeft aangegeven om achteraf met de partijen om de tafel te willen gaan zitten. Te laat en overbodig, omdat het kwaad is al geschied. Ondanks het arrogante gedrag van de gemeente wens ik iedereen een fijne Kerst toe, in het bijzonder de benadeelde jongeren en hun familie. De gemeente wens ik veel wijsheid toe en dat zij in 2021 eerder met de jongeren en burgers in dialoog gaan met een luisterend oor. Hopelijk kan ik dan weer trots zijn op onze gemeente."

Is getekend door Jos de Jonge en Jan Zwerus

Groep Jan Zwerus