Goeree-Overflakkee - Groep Jan Zwerus heeft een bijzondere Kerstgroet aan de raad gestuurd, namens de heer Zwerus en de heren van het Eiland van Vrijheid. "We hopen hiermee dat de raad de ogen wil openen en misschien tot bezinning komt deze dagen. De media en alle nieuwsberichten rondom de afvalwerking bevestigen het verhaal wat afgelopen donderdag met de motie van bovenstaande heren ter sprake kwam. Het zou fijn zijn als de raad en het college van B&W ook denkt aan de portemonnee van de inwoners en hun mening bijstelt wat ons betreft." Lees hieronder verder.

Vervolg

Beste collegae en collegeleden,

Wij naderen Kerst en dit is voor velen een tijd van bezinning en het begin van het nieuwe jaar gaat gepaard met goede voornemens.

Eind november verscheen een onderzoek in opdracht van het Afvalfonds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin staat dat sturen op restafval averechts werkt. Ook in veel andere rapporten kwam dit de afgelopen jaren al naar voren. Veel afvalverwerkers zijn eveneens kritisch op het beleid. Op internet zijn veel artikelen over dit falende beleid te vinden. Het item over afval in het NOS-journaal van afgelopen zaterdag vertelt hetzelfde verhaal.

Plastic scheiden aan de bron is zinloos en achterhaald geworden en zorgt tevens voor ernstige vervuiling van het plastic afval. Het dumpen van restafval neemt ook toe door dit beleid. Dit is in tegenspraak met hetgeen de wethouder beweerde tijdens de laatste raadsvergadering; namelijk dat plastic scheiden aan de bron efficiënter is dan eindafscheiding.

Ook zetten we vraagtekens bij de bewering van een raadslid dat de AVR capaciteitsproblemen heeft. Onze motie was gebaseerd op een gedegen research en dit wordt bevestigd door het Journaal, het onderzoek van VNG en door legio internetartikelen. Helaas moeten wij constateren dat IPR-Normag ernstig in gebreke is gebleken om niet de laatste ontwikkelingen van het scheiden van afval mee te nemen in hun rapport als tweede optie.

Bezin met Kerst en vraag u af of u wel de goede keus heeft gemaakt om tegen onze motie te stemmen. En als tweede zouden wij als voornemen voor 2021 willen voorstellen om eerst goed research te plegen en dan een keuze te maken gebaseerd op feiten.

Wij wensen jullie een fijne Kerst en ook een goed, gelukkig en vooral gezond 2021!

Met vriendelijke groet Aat, Henk en Jan.